Thông tin cổ đông

Title

Tập trung cao độ cho sản xuất, đáp ứng than cho nền kinh tế

Trong 2 ngày 02-03/10, tại Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả, Công ty CP Than Núi Béo, Công ty Than Uông Bí, Tập đoàn tổ chức hội nghị giao ban giữa lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị vùng Cẩm Phả, Hạ Long và Miền Tây - Quảng Ninh về thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV/2023. Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân và Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Tập đoàn; Thành viên HĐTV Tập đoàn; các Phó TGĐ Tập đoàn; Kiểm soát viên nhà nước tại Tập đoàn; Công đoàn TKV; Đảng uỷ TQN; các Ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn; Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc TKV

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân phát biểu khai mạc tại hội nghị giao ban vùng Cẩm Phả

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh, từ năm 2023 Tập đoàn thống nhất tổ chức hội nghị tập trung sơ kết SXKD 6 tháng và tổng kết năm, quý I và quý III thay bằng hội nghị tập trung, Tập đoàn tổ chức hội nghị giao ban giữa lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị tại các vùng để các đơn vị có điều kiện trao đổi cụ thể, thắng thắn các vấn đề, đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, cũng như các đề xuất, kiến nghị với Tập đoàn để thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ, vì mục tiêu chung phát triển Tập đoàn.

 

Quang cảnh tại hội nghị giao ban vùng Hạ Long

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân và Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì hội nghị

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, các đơn vị vùng Cẩm Phả đã bám sát chỉ đạo, điều hành của Tập đoàn và kế hoạch SXKD, chủ động trong sản xuất, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, nỗ lực thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ. Dự kiến kết quả SXKD 9 tháng của vùng: Sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt trên 12,7 triệu tấn, bằng 69,07% KH năm; bốc xúc đất đá 55.324 ngàn m3, bằng 55,98% KH năm; mét lò đào 93.596m, bằng 72,19% KH năm; sản lượng than tiêu thụ vùng Cẩm Phả đạt 16,360 triệu tấn, bằng 72,97% KH năm (toàn Tập đoàn tiêu thụ 48,8 triệu tấn, bằng 81,26% KH năm)…, Than nguyên khai sản xuất một số đơn vị đạt kết quả cao như Than Đèo Nai đạt 83,53% KH năm; Khe Chàm đạt 80,58% KH năm; Thống Nhất đạt 76,58% KH năm…; Tiền lương bình quân của người lao động: Một số đơn vị đạt cao như Than Khe Chàm 19,92 triệu đồng/người-tháng; Dương Huy đạt 19,8 triệu đồng/người-tháng; Quang Hanh 18,01 triệu đồng/người-tháng; Mông Dương 17,95 triệu đồng/người-tháng; Xây lắp mỏ 18,45 triệu đồng/người-tháng; các đơn vị Khối Cơ khí, dịch vụ từ 10,5-14 triệu đồng/người-tháng…

Lãnh đạo Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

9 tháng đầu năm 2023, các đơn vị sản xuất than vùng Hạ Long thực hiện sản xuất than nguyên khai và than sạch đạt từ 76% KH năm trở lên, tiêu biểu như Than Hòn Gai sản xuất than nguyên khai đạt trên 1,56 triệu tấn, bằng 82% KH năm, tiêu thụ đạt trên 1,8 triệu tấn, bằng 93% KH năm; Than Hà Tu sản xuất than đạt trên 2 triệu tấn, bằng 80% KH năm, tiêu thụ đạt trên 2,8 triệu tấn, bằng 105% KH năm…, Công ty Tuyển than Hòn Gai tiêu thụ than đạt 10,5 triệu tấn, bằng 90% KH năm; Công ty Chế biến than Quảng Ninh than tiêu thụ đạt 4 triệu tấn, bằng 109% KH năm; Trường Cao đẳng TKV kết quả tuyển sinh nghề mỏ hầm lò đạt 5.410 học sinh, bằng 118,9% KH năm. Doanh thu và tiền lương của các đơn vị khối than cơ bản hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao. Thu nhập bình quân của người lao động các đơn vị trong vùng: Than Hòn Gai đạt 19,4 triệu đồng/người-tháng; Hà Lầm đạt 18,8 triệu đồng/người-tháng; Hà Tu đạt 12,8 triệu đồng/người-tháng…, các đơn vị dịch vụ: Công ty Hoa tiêu hàng hải đạt 23,5 triệu đồng/người-tháng; Giám định đạt 16,2 triệu đồng/người-tháng…

Giám đốc các đơn vị báo kết quả SXKD 9 tháng và kế hoạch quý IV/2023

Theo báo cáo của vùng Miền Tây (Quảng Ninh), 9 tháng đầu năm 2023 các đơn vị sản xuất than đạt sản lượng than khai thác từ 72-77,2% KH năm. Cụ thể: Than Vàng Danh đạt trên 3 triệu tấn, bằng 77,2% KH năm; Than Mao Khê đạt 1,687 triệu tấn, bằng 72% KH năm; Than Uông Bí đạt 1,89 triệu tấn, bằng 76% KH năm; Than Nam Mẫu đạt 1,67 triệu tấn, bằng 75,9% KH năm; các chỉ tiêu mét lò đào, than tiêu thụ, doanh thu cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Công ty Kho vận Đá Bạc than tiêu thụ đạt trên 9,4 triệu tấn, bằng 79,5% KH năm. Thu nhập bình quân của người lao động các đơn vị sản xuất than đều đạt trên 100% kế hoạch như Than Vàng Danh đạt 20 triệu đồng/người-tháng, bằng 116% KH năm; Than Mạo Khê đạt 21 triệu đồng/người-tháng, bằng 111% KH năm; Than Uông Bí đạt gần 18 triệu đồng/người-tháng, bằng 102,6% KH năm…

Lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn phát biểu

Cùng với báo cáo của Giám đốc các đơn vị về thực hiện kế hoạch SXKD, các khó khăn trong công tác đổ thải, giải phóng mặt bằng, công tác đầu tư, tái cơ cấu, các vấn đề liên quan đến địa phương và các cơ quan chức năng, các kiến nghị, đề xuất với Tập đoàn…, Tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị đã tham gia các ý kiến về thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuât, tháo gỡ các khó khăn, về việc làm, tiền lương, bố trí sắp xếp lao động, giải quyết các chế độ chính sách, xây dựng nhà ở, chăm lo đời sống cho người lao động…

Chủ tịch Công đoàn các đơn vị phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cho rằng, năm 2023 các đơn vị thực hiện kế hoạch SXKD trong bối cảnh nhiều khó khăn hơn năm 2022, song các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, cơ bản hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, một số đơn vị đạt kết quả sản lượng, doanh thu cao, thu nhập của CNLĐ tăng so với cùng kỳ. Quý IV là quý sản xuất quan trọng, do vậy Tổng giám đốc Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ cho sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 và chuẩn bị tốt cho kế hoạch SXKD năm 2024. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt 3 an “An toàn - An ninh - An sinh”, trong đó ATLĐ là mục tiêu quan trọng hàng đầu cùng với thực hiện tốt công tác quản lý, quản trị nội bộ, bảo vệ tài nguyên, tài sản, ANTT trong sản xuất và trên địa bàn. Quan tâm đảm bảo việc làm, thu nhập và chăm lo đời sống, giữ chân người lao động. Thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng cho sản xuất…, Tổng giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh, sau hội nghị giao ban 3 vùng, Tập đoàn sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, các kiến nghị đề xuất của các đơn vị để ổn định, phát triển sản xuất.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban vùng Miền Tây (Quảng Ninh)

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị đã hoàn thành đạt kết quả tốt kế hoạch, nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo điều hành, thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác quản lý, quản trị, đảm bảo ATLĐ, ANTT trong sản xuất. Các đơn vị vùng Hạ Long tăng cường sản xuất, chế biến than từ sản phẩm ngoài than. Các đơn vị vùng Miền Tây nghiêm túc chấn chỉnh công tác ATLĐ, rà soát lại công nghệ, kiểm soát khí mỏ, không để xảy ra TNLĐ và sự cố nghiêm trọng. Tích cực, chủ động trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, rà soát các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD cũng như rà soát các quy chế, quy định để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển sản xuất, sớm triển khai các dự án trọng điểm. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra các vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật. Triển khai xây dựng nhà ở cho CNLĐ, thực hiện tốt công tác VSCN, VSMT, duy trì môi trường xanh, sạch, đẹp tại các khu tập thể công nhân. Trong quý IV/2023, các đơn vị đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng, đáp ứng than cho nền kinh tế và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh và cả nước. Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân chúc các đơn vị sản xuất an toàn, hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023, xây dựng đơn vị phát triển, vì mục tiêu chung xây dựng và phát triển Tập đoàn.

Truyền thông TKV

Like0

View 4179

Facebook chat