Thông tin cổ đông

Title

Tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019

Thực hiện Quy chế làm việc của BCH và Chương trình công tác năm 2019, sáng 9/7/2019, Đảng bộ Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị BCH (mở rộng) kỳ họp thứ 20 để sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý III/2019 và tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng khoá XII.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019; tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII.

Theo đó, năm 2019, trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 40-NQ/ĐU ngày 8/1/2019 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 trong Tập đoàn TKV. Cùng với đó, bám sát các chỉ đạo của cấp trên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn TKV đã hoàn thành mục tiêu đề ra với nhiều chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch năm và có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2018. Công tác quản trị doanh nghiệp, nhất là quản lý tài chính tiếp tục được làm tốt. Đồng thời đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện chủ đề công tác của năm 2019 là chuyển đổi mô hình từ sản xuất than (gồm khai thác - chế biến - tiêu thụ) sang vừa sản xuất vừa kinh doanh than.

Đồng thời, công tác chính trị tư tưởng 6 tháng qua đã định hướng, củng cố niềm tin trong CBCNV - LĐ, giúp CBCNV - LĐ có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới, quan điểm, chủ trương lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên đã góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục làm tốt công tác quản lý, sử dụng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn. Đảng uỷ Tập đoàn và các chi, đảng uỷ cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng, qua đó tăng cường sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương trong đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái của cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; lãnh đạo Tập đoàn khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm. Năm 2018 là năm đầu tiên đánh giá, xếp loại tổ chức đảng cấp trên cơ sở, Đảng bộ Tập đoàn và Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn được Ban thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát huy những kết quả đã đạt được, phương hướng trong công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Tập đoàn sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ở những nơi gặp khó khăn trong SXKD, cấp uỷ, người đứng đầu có vi phạm bị xử lý. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy của tổ chức đảng…  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW biểu dương những thành tích Đảng bộ Tập đoàn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Dù gặp phải không ít khó khăn nhưng CBCNV - LĐ toàn Tập đoàn đã có nhiều nỗ lực, được minh chứng rõ nét qua những kết quả đạt được rất tích cực. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra. Tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc đảm bảo đúng quy định, nhất là trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đặc biệt Đảng bộ Tập đoàn đã triển khai bài bản, trơn tru hoàn thành việc hợp nhất các ban tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ với các ban tham mưu, giúp việc của Cơ quan Tập đoàn có chức năng tương đồng theo Quy định số 69 - QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư TW Đảng và có hiệu lực từ ngày 1/6/2019; thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng uỷ cấp trên cơ sở, ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, chương trình, quy định… Những kết quả trên đây có ý nghĩa rất thiết thực, quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Tập đoàn TKV. Đồng chí Phạm Tấn Công chỉ đạo, Đảng bộ Tập đoàn cần tiếp tục phát huy những thành tích đó, kế tục truyền thống của giai cấp công nhân mỏ để năm 2019 gặt hái được nhiều thành công hơn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; đồng thời khẳng định, 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn đã tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi. Nhấn mạnh về những mục tiêu, nhiệm vụ trong hai quý còn lại, đồng chí Lê Minh Chuẩn lưu ý, năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của TKV theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quý III năm 2019 dự báo nhu cầu than vẫn ở mức cao trong khi điều kiện thời tiết không thuận lợi cho khai thác khoáng sản… Từ tình hình thực tế trên, mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2019 phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hai nhiệm vụ trọng tâm: phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, phấn đấu trong 9 tháng đầu năm hoàn thành trên 75% kế hoạch năm, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất kinh doanh năm 2020; hoàn thành các chương trình công tác của Đảng uỷ năm 2019, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội và chuẩn bị các văn kiện cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trao quyết định của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW chuẩn y Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT cho đồng chí Đặng Thị Tuyết

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 10 đồng chí 

Chúc mừng các đồng chí thôi tham gia BCH và các đồng chí cán bộ chủ chốt được nghỉ hưu trong 6 tháng đầu năm 2019

Tại Hội nghị cũng đã trao Quyết định của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW chuẩn y Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT cho đồng chí Đặng Thị Tuyết; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 10 đồng chí; chúc mừng các đồng chí cán bộ chủ chốt Tập đoàn và đơn vị được nghỉ hưu, chuyển công tác trong 6 tháng đầu năm 2019./.

                                                           Nguồn: Vinacomin news

Like0

View 11848

Facebook chat