Thông tin cổ đông

Title

Chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng- những con số biết nói

52.147.406.754 đồng là số tiền người dân tỉnh Quảng Ninh bị chiếm đoạt trên không gian mạng trong 6 tháng đầu năm 2023.

 Theo báo cáo của phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ninh

Năm 2021: Công an tỉnh xử lý: 21 vụ, khởi tố 17 vụ, bắt 05 bị can, số tiền bị chiếm đoạt, thiệt hại 10.432.284.500 đồng.

Năm 2022: Công an tỉnh xử lý: 33 vụ, khởi tố 25 vụ, bắt 04 bị can, số tiền bị chiếm đoạt, thiệt hại 43.706.480.398 đồng.

6 tháng đầu năm 2023: Công an tỉnh xử lý: 25 vụ, khởi tố 16 vụ, bắt 03 bị can, số tiền bị chiếm đoạt, thiệt hại 52.147.406.754 đồng.

     Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, sáng 25/8, Công ty Cổ phần Vật tư- TKV tổ chức tuyên truyền, phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; cập nhật kiến thức An toàn, VSLĐ và phòng ngừa sự cố tại nạn lao động cho hơn 100 cán bộ công nhân viên Cơ quan Văn phòng và cán bộ chủ chốt các Xí nghiệp trong Công ty.

Trung tá Nguyễn Việt Dũng - Phó đội trưởng phòng an ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền nội dung phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

          Tại buổi tuyên truyền, cán bộ công nhân viên Công ty được đồng chí Trung tá Nguyễn Việt Dũng - Phó đội trưởng phòng an ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ninh, báo cáo viên trực tiếp truyền đạt các nội dung và đặc điểm tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội hiện nay, đặc biệt là việc nhận diện, phòng ngừa một số phương thức, thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng như lừa tình, cộng tác viên online, đầu tư tài chính…là những chiêu bài mà các thủ phạm dùng để lừa đảo trên không gian mạng từ đó đề ra các biện pháp phòng tránh. Tội phạm mạng ngày càng có xu hướng diễn biến phức tạp, dưới nhiều hình thức và quy mô lớn, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, có kịch bản, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, số lượng các vụ lừa đảo ngày càng tăng tác động và gây hậu quả trực tiếp nghiêm trọng đến kinh tế và tinh thần của người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuân, Phó Giám đốc Công ty phổ biến kiển thức công tác An toàn, VSLĐ

           Nhân dịp này, Công ty cũng đã tập huấn cập nhật kiến thức An toàn, VSLĐ và phòng ngừa sự cố tại nạn lao động cho cán bộ công nhân viên. Tham gia giảng dạy, Phó Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Tuân đã đưa ra những hình ảnh cụ thể và đề nghị học viên nhận diện những mối nguy có thể xảy ra tai nạn, trao đổi những tình huống cụ thể trong thực hiện công việc hàng ngày, biện pháp phòng ngừa những nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động.

          Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong việc nâng cao nhận thức về công tác an toàn lao động, nhận thức về an ninh mạng cho cán bộ công nhân viên Công ty, bên cạnh đó việc tăng cường kiến thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng sẽ giúp cán bộ công nhân viên tránh được những rủi ro về an ninh mạng và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, tài sản.

               Phương Xoa

Like1

View 7858

Facebook chat