News Inside

All

 • English: Công ty Cổ phần Vật tư – TKV: 55 năm “hát bè trầm”

  Có thể nói ngành Than có tầm quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của nền kinh tế thì Công ty cổ phần Vật tư – TKV cũng cần thiết với Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) như...
 • English: Thống nhất trong cùng hệ thống chính trị Tập đoàn

  Ngày 17/9/2015, tại Quảng Ninh, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Than Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp trong lãnh chỉ đạo các hoạt động chung của Tập đoàn 9 tháng đầu...
 • English: Vào cuộc…

    Nhằm góp phần nâng cao đời sống cho người lao động, cũng như vào cuộc cùng với chuyên môn ổn định mô hình tổ chức mới, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công đoàn Công ty Cổ phần Vật...
 • English: Làm tốt công tác “hậu cần” cho sản xuất than

  Mặc dù gặp phải khá nhiều khó khăn nhưng tính đến hết 9 tháng năm 2015, các chỉ tiêu SXKD cơ bản của Công ty CP Vật tư - TKV (M'TS) vẫn đạt được kết quả tốt. Đây cũng chính là động lực để tập thể...
Facebook chat