Thông tin cổ đông

Title

Tháng 6/2020: Các chỉ tiêu SXKD của TKV đều đạt và vượt kế hoạch

        Ngày 2/7, tại Trụ sở Tập đoàn và Trung tâm điều hành sản xuất Quảng Ninh diễn ra Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 7/2020. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

Trong tháng 6, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 3,35 triệu tấn, than tiêu thụ 4,09 triệu tấn. Sản xuất khoáng sản: Alumin+hydrat quy đổi 123.000 tấn. Tinh quặng đồng sản xuất 8.605 tấn, đồng tấm 1.210 tấn, kẽm thỏi 1.020 tấn. Phôi thép: 20.433 tấn. Sản xuất và tiêu thụ điện: 861 triệu kWh…

Tổng hợp đến hết tháng 6/2020, sản lượng than nguyên khai sản xuất toàn Tập đoàn là 21,38 triệu tấn, đạt 53% kế hoạch năm. Than tiêu thụ: 23,70 triệu tấn. Trong đó, than tiêu thụ hộ điện tăng 2,1 triệu tấn so với cùng kỳ. Bên cạnh than, các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch 6 tháng đề ra. Sản xuất Alumin quy đổi đạt 705.674 tấn. Sản xuất điện đạt 5,55 tỷ kWh. Đáng chú ý, công tác tuyển sinh học sinh hầm lò, cơ điện lò đến hết tháng 6 đạt 3.993 học sinh, đạt 89% KH cả năm.

Doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng ước đạt 63.167 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 11,68 ngàn tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch và bằng 104% so với cùng kỳ. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 12,7 triệu đồng/người/tháng.

Về nhiệm vụ tháng 7/2020, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải chỉ đạo tập trung xây dựng các Nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động cụ thể sớm triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V.

Trong sản xuất kinh doanh, cần bám sát diễn biến tình hình trong nước và thế giới để chỉ đạo điều hành linh hoạt công tác tiêu thụ các sản phẩm than, khoáng sản; thúc đẩy công tác đầu tư, phấn đấu đạt kế hoạch đã đề ra, nhất là các dự án xuống sâu, chuẩn bị diện sản xuất cho các đơn vị.

 Tháng 7 là thời gian cao điểm mưa bão. Đây là yếu tố tác động trực tiếp đến SXKD của Tập đoàn và các đơn vị. Do đó, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải chỉ đạo các đơn vị chú trọng làm tốt công tác môi trường và phòng chống mưa bão, nhất là bảo vệ kho than. Tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên... Tổng Giám đốc cũng lưu ý tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Phấn đấu sản lượng than nguyên khai tháng 7 đạt tối thiểu 2,9 triệu tấn, tiêu thụ than 3,5 triệu tấn, sản xuất 115.000 tấn Alumina; 9.800 tấn tinh quặng đồng, 1.100 tấn đồng tấm; sản xuất điện 827 tỷ kWh..

Like0

View 11258

Facebook chat