Thông tin cổ đông

Title

TKV triển khai Kế hoạch Phối hợp kinh doanh năm 2024

Sáng 29/12, tại Trụ sở TKV, Tập đoàn tổ chức hội nghị Triển khai Kế hoạch Phối hợp kinh doanh năm 2024. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngô Hoàng Ngân và Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đồng chủ trì hội nghị.

 

Tập đoàn tổ chức hội nghị Triển khai Kế hoạch Phối hợp kinh doanh năm 2024

Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch Phối hợp kinh doanh năm 2023, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh: Năm 2023 tiếp tục là một năm thành công của TKV trong thực hiện các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt. Doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 170.000 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, tương đương so với thực hiện năm 2022.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải, Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch Phối hợp kinh doanh năm 2023, triển khai Kế hoạch Phối hợp kinh doanh năm 2024

Năng suất lao động tổng hợp toàn tập đoàn ước đạt 258,2 tr đồng/ng/năm, bằng 113% kế hoạch. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn ước đạt 16,4 tr đồng/ng.thng, bằng 110,1% kế hoạch, trong đó sản xuất than đạt 17,2 tr đồng/ng/tháng, bằng 111,2% kế hoạch.

Nộp ngân sách nhà nước gần 30.000 tỷ đồng, tăng 8,5 ngàn tỷ đồng so với KH, tương ứng tăng 41% so với KH, bằng 127,5% thực hiện 2022, đây là năm nộp ngân sách kỷ lục của kể từ khi thành lập TKV đến nay, đóng góp vào tăng trưởng GDP chung cho cả nước.

Đặc biệt trong mùa nắng nóng năm 2023, trước nhu cầu cấp thiết than cho sản xuất điện, TKV đã điều hành sản xuất tiêu thụ hợp lý, đảm bảo đủ than cho sản xuất điện, sản lượng than nguyên khai đạt 39,04 triệu tấn, tiêu thụ 47,8 triệu tấn.

Triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024, dự báo tình hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, thị trường tiêu thụ than của TKV tiếp tục tăng trưởng, thị trường tiêu thụ Alumin sẽ khó khăn hơn. Với chủ đề “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả” của năm 2024, Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024.

Theo kế hoạch, dự kiến doanh thu toàn Tập đoàn đạt trên 175 ngàn tỷ đồng; đầu tư XDCB 9,4 ngàn tỷ; tiền lương bình quân toàn tập đoàn trên 16,4 triệu đồng/ng/tháng. Trong đó, tiền lương các đơn vị sản xuất than tăng thêm trên 1,4 ngàn tỷ đồng. Tập đoàn sẽ tập trung tổ chức chuẩn bị thực hiện các dự án phát triển mỏ than, cảng biển; tập trung các giải pháp xuống sâu các mỏ theo tiến độ đã phê duyệt, đảm bảo ra than theo kế hoạch; đẩy mạnh sản xuất, tăng nhập khẩu, nâng cao hiệu quả chế biến pha trộn than đảm bảo cung ứng cho các hộ điện và các hộ khác.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân đánh giá cao hiệu quả thực hiện kê hoạch phối hợp kinh doanh năm 2023 của Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn và các đơn vị. Triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024, Chủ tịch HĐTV đề nghị các đơn vị bám sát kế hoạch được giao, xây dựng chương trình hành động cụ thể; đẩy mạnh công tác đầu tư đặc biệt các dự án mở rộng nâng công suất các nhà máy, dự án xuống sâu các mỏ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong Tập đoàn; thắt chặt công tác đảm bảo an toàn lao động; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cho người lao động nhất là trong vấn đề nhà ở công nhân.

 

Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ký thỏa thuận chung kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024 với các đơn vị

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ký thỏa thuận chung kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024 với 13 đơn vị; 06 đơn vị thực hiện ký thỏa thuận hợp tác sử dụng dịch vụ.  

Nguồn: Truyền thông TKV

Like0

View 3440

Facebook chat