Title

Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư - TKV: Sơ kết công tác Quý III, 9 tháng năm 2021; triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021

             Ngày 02/10/2021, Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Sơ kết công tác Quý III, 9 tháng năm 2021; triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021.

             Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thế Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty; UV BCH Đảng bộ Công ty, các đồng chí Lãnh đạo Công ty, các Ban xây dựng Đảng; Bí thư-Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Bí thư chi bộ - Trưởng phòng Công ty; Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB Công ty.

            Hội nghị đã thống nhất đánh giá những kết quả đạt được trong Quý III, 9 tháng năm 2021, biểu dương tinh thần đoàn kết cố gắng, vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, thời tiết nắng nóng, mưa nhiều, chi phí sản xuất tăng, gián đoạn nguồn cung nguyên vật liệu để sản xuất…để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty trong phong trào thi đua lao động sản xuất quý III, 9 tháng năm 2021.

            Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng về giá trị sản xuất đạt 425.264/516.232 triệu đồng đạt 82% KH năm 2021 và bằng 118% so với năm 2020. Công tác xây dựng Đảng được duy trì nề nếp, hoạt động của các tổ chức đoàn thể được phát huy góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Công ty.

            Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã triển khai một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong Quý IV/2021; Quán triệt những nội dung chính cần xây dựng về Quy chế làm việc và các Quy định 14, 15, 16 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về tiêu chuẩn chức danh cán bộ; Quy hoạch và phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Trao đổi thông tin về trách nhiệm nêu gương, nghĩa vụ của đảng viên với tổ chức đảng nhân dân nơi cư trú. Đây là những vấn đề quan trọng có liên quan trực tiếp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ Công ty. Đồng thời quán triệt các đồng chí Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tổng kết, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2021.

           Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám quý III và 9 tháng năm 2021 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty, trong đó Ủy ban kiểm tra đã hoàn thành 21/21 cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đồng bộ kiểm tra, thanh tra, giám sát năm 2021. Đồng thời thực hiện thêm 02 cuộc Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ XN về công tác AT-VSLĐ-PCCN theo quyết định số 143-QĐ/ĐU ngày 13/9/2021 của BTV Đảng ủy Công ty vào ngày 28/9/2021; Giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng tại các Đảng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quyết định số 144-QĐ/UBKT ngày 17/9/2021 của UBKT Đảng ủy Công ty, hoàn thành vào ngày 30/9/2021.

           Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhấn mạnh một số nội dung: Các Chi, Đảng bộ trực thuộc cũng như các phòng ban chuyên môn Công ty cần nâng cao chất lượng của công tác lãnh chỉ đạo để đạt được hiệu quả cao hơn, toàn diện hơn. Trong đó cần coi trọng công tác cán bộ để phục vụ mục tiêu phát triển của Công ty; tiếp tục duy trì tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, chuẩn bị các điều kiện để triển khai tiêm phòng vaccine phòng chống covid-19 mũi 2 theo kế hoạch của Tập đoàn TKV. Triển khai chương trình động viên toàn thể cán bộ, đảng viên người lao động cả về vật chất tinh thần nhân dịp 20/10 và 12/11 để thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

           Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thế Thành, chủ tịch HĐQT Công ty biểu dương những thành tích đã đạt được của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động chung tay vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất chung. Đồng chí động viên đội ngũ ban lãnh đạo Công ty đã có những đổi mới tích cực trong việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tổ chức sản xuất để phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là giữ vững an toàn trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như tuyên truyền cán bộ, đảng viên người lao động tham gia tiêm vacccine theo kế hoạch của Tập đoàn TKV đầy đủ, đạt hiệu quả cao góp phần giữ vững an toàn sản xuất, an toàn sức khỏe người lao động.

                   Văn phòng Đảng ủy

Like0

View 6951

Facebook chat