Thông tin cổ đông

Title

MTS SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 4- QUÝ II/2023

             Chiều 31/3, Công ty cổ phần Vật tư- TKV tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, Công tác Sản xuất kinh doanh quý I năm 2023, triển khai nhiệm vụ tháng 4, quý II năm 2023. Trao tặng công nhận danh hiệu Người Thợ mỏ- người Chiến sỹ tháng 3 năm 2023.

             Tại Hội nghị, đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2023, theo đó: Tổng doanh thu quý I năm 2023: 1.040.268 trđ, đạt 22% so với KH năm 2023. So với cùng kỳ năm 2022 đạt 88%; Tiền lương bình quân  quý I năm 2023: 9 triệu đồng/người/ tháng, đạt 103% so với KH năm 2023, so với cùng kỳ năm 2022 đạt 67,8%; Giá trị SX quý I năm 2023: 113.604 trđ đạt 24% so với KH năm 2023, so với năm 2022 đạt 67,6%; Lợi nhuận: 4.188 trđ đạt 27% so với KH năm 2023, so với cùng kỳ năm 2022, đạt 43,4%.

           Đối với Công tác Đảng: Đảng ủy Công ty đã lãnh chỉ đạo xây dựng Nghị quyết số 92-NQ/ĐU về phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XII, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ….

            Ngay từ những ngày đầu bước sang quý II, Công ty tập trung một số nhiệm vụ cụ thể: Cấp ủy các đơn vị tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Công ty giao; tăng cường kỷ cương, kỷ luật điều hành; quyết liệt thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn; thực hiện các giải pháp để quản lý tốt các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ; công tác đầu tư mua sắm tuân thủ quy định của pháp luật. Tăng cường truyền thông đến người lao động hiểu đúng tình hình sản xuất và chia sẻ khó khăn của Công ty, bên cạnh đó cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các Xí nghiệp, chi nhánh cùng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II/2023.

           Nhân dịp này, đảng viên Nguyễn Thị Liên, Chi bộ Kinh doanh xăng dầu, Đảng bộ Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai vinh dự được Đảng ủy Công ty trao Công nhận danh hiệu “Người Thợ mỏ- Người Chiến sỹ” tháng 3 năm 2023.

                    Phương Xoa

Like0

View 9032

Facebook chat