Thông tin cổ đông

Title

MTS- TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022, HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

        “ Tiếp tục chỉ đạo điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường, duy trì ổn định sản xuất; Tập trung nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm mới; Tiếp tục đổi mới áp dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong công tác quản lý điều hành SXKD; thực hành tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất chất lượng, sức cạnh tranh thị trường ngoài TKV. Duy trì ổn định việc làm thu nhập người lao động, đảm bảo cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023. Là mục tiêu Công ty cổ phần Vật tư- TKV đề ra tại Hội nghị Người lao động năm 2023 chiều ngày 03/01/2023.

                      Quang cảnh Hội nghị

         Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Trung, Thành viên hội đồng thành viên Tập đoàn TKV; Lê Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Nguyễn Mạnh Tường, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đ.c Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV, Đ.c Trần Thế Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty. Ban lãnh đạo Công ty và 116 đại biểu là cán bộ công nhân viên xuất sắc đến từ các đơn vị trong Công ty.

Đ.c Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

         Trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 có nhiều diễn biến phức tạp, giá nguyên vật liệu tăng cao, mưa bão kéo dài ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022, theo đó các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, điều kiện làm việc, thu nhập của người lao động tiếp tục được quan tâm, cải thiện. Tổng doanh thu 5.377.240/3.753.358 trđ đạt 143%; Giá trị sản xuất 581.193/505.078 trđ đạt 115%, Năng suất lao động 180/ 145 trđ/ ng đạt 124%, Lợi nhuận 23.600/20.300 trđ đạt 116%, thu nhập bình quân 11.770.000/9.978.000đ đạt 118%. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn; bảo vệ môi trường. Các phong trào thi đua lao động sản xuất, các hoạt động VHTT chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn được tổ chức có hiệu quả, phù hợp đã tạo động lực thúc đẩy SXKD phát triển.

          Năm 2023, nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức về sức ép lạm phát, biến động của thị trường tài chính toàn cầu; giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất vẫn có chiều hướng gia tăng, thiên tai dịch bệnh, biến đổi khí hậu có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó dự báo. Bên cạnh những khó khăn, thách thức chung của toàn ngành, Công ty có khó khăn về sự cạnh tranh của việc cung cấp dịch vụ hàng hoá trong TKV tổ chức đấu thầu, đấu giá cạnh tranh theo thị trường để lựa chọn nhà cung cấp.

Đ.c Nguyễn Hoàng Trung, Thành viên hội đồng thành viên Tập đoàn TKV phát biểu chỉ đạo Hội nghị

           Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Trung, Thành viên hội đồng thành viên Tập đoàn TKV biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ công nhân viên Công ty trong năm qua góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn. Bên cạnh đó đề nghị Công ty tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đảm bảo đời sống thu nhập cho người lao động, công tác an ninh an toàn, tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của tổ chức Đảng và của các đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị.

           Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024.

          Nhân dịp này 05 tập thể và 07 cá nhân vinh dự được Công ty tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

                  Phương Xoa

Like0

View 6301

Facebook chat