Thông tin cổ đông

Title

“TRUNG THÀNH, ĐOÀN KẾT, GƯƠNG MẪU, ĐỔI MỚI” LÀ KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG TẠI ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

              Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Hội cựu chiến binh Công ty Cổ phần Vật tư- TKV tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 -2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Cận - Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Cẩm Phả, đồng chí Tạ Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công ty cùng các đồng chí Ban lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các đơn vị cùng hội viên Hội cựu chiến bình Công ty.

         

           Đánh giá hoạt động thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2022, Hội cựu chiến binh Công ty đã đạt được một số kết quả trong các mặt hoạt động:

           Cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu giảm nghèo, làm giàu hợp pháp và công tác nghĩa tình đồng đội. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào ở cơ quan, đơn vị và địa phương. Hội đã cùng chuyên môn và công đoàn thăm hỏi các gia đình liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng số tiền 25,2 triệu đồng. Trợ cấp đối tượng gia đình có thân nhân nhiễm chất độc da cam số tiền 9,5 triệu đồng/năm; Phối hợp với các cơ quan chức năng tập hợp, động viên cựu quân nhân phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội cụ hồ” trong điều kiện mới; Tham gia giáo dục lòng yên nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Các chi hội thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, hội viên, quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao cảnh giác kiên quyết đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình và các quan điểm, hành động sai trái của các thế lực thù địch.

          Bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027, Hội cựu chiến binh Công ty phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” với khẩu hiệu: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu chính:

         100% cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Hội, cán bộ từ cấp chi hội trưởng trở lên được tham gia các lớp học tập các Nghị quyết của Đảng do Đảng bộ Công ty tổ chức triển khai; 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó chi hội trong sạch vững mạnh xuất sắc từ 30% trở lên; 98% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; kết nạp mới 4 đến 6 hội viên; không có gia đình cựu chiến binh là hộ nghèo, tham gia đảm nhận các công trình việc khó.

         Đến dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Cận ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hội cựu chiến binh góp phần hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cán bộ hội viên đã thực hiện tốt vai trò làm nòng cốt trong hoạt động an ninh trật tự; tuyên truyền Đại hội 13 của Đảng, nắm bắt tình hình Biển đông có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều thế lực thù địch vẫn có âm mưu lấn chiếm chủ quyền vì vậy hội viên cựu chiến binh cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong mọi thời điểm. Hiện nay, số lượng hội viên cựu chiến binh có xu hướng giảm dần, hoạt động ngày càng khó khăn hơn, để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra Hội cần tập trung một số nhiệm vụ:

          Giữ vững phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao đạo đức cách mạng, kiến thức quốc phòng an ninh, học tập chỉ thị 05 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; phát huy tinh thần người thợ Mỏ, người chiến sỹ; Tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng; thực hiện tốt quy chế dân chủ, giữ gìn an ninh trật tự; Xây dựng lực lượng tự vệ công ty có bản lĩnh chính trị vững vàng; Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên, giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần cách mạng và ý chí đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Đẩy mạnh thi đua cựu chiến binh gương mẫu; tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình, giúp nhau trong sản xuất.

         Đại diện Đảng ủy Công ty, Ban lãnh đạo điều hành, đồng chí Nguyễn Thế Hùng- Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty ghi nhận và chúc mừng những kết quả Hội cựu chiến binh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Ban chấp hành cần cụ thể hóa các hoạt động của hội, đổi mới công tác lãnh đạo trong Ban Chấp hành; đổi mới trong xây dựng kế hoạch hoạt động hội và các Chi hội cụ thể theo tháng, quý, năm; Ngoài công tác chuyên môn, hội cần có hoạt động cụ thể, xây dựng hình ảnh rõ nét hơn, mang tiếng nói của Hội góp phần cùng Hội cựu chiến binh Thành phố Cẩm Phả trở thành điểm sáng trong hoạt động hội; cá nhân mỗi hội viên cần hiểu rõ vai trò cá nhân của mình và lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến với mọi người trong các công tác, đặc biệt công tác an ninh trật tự; Gương mẫu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất góp phần cùng Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

          Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và 02  đồng chí dự đại hội cựu chiến binh thành phố Cẩm phả

           Nhân dịp này, 03 Chi hội và Ban chấp hành hội đã được khen thưởng có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động Hội cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

              Hội Cựu chiến binh thành phố Cẩm phả tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Tạ Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy , đồng chí Nguyễn Thế Hùng- PGĐ Công ty đại diện Ban lãnh đạo điều hành tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành và đại biểu đi dự Đại hội cựu chiến binh cấp Thành phố

              Nguyễn Thị Xoa

Like0

View 9174

Facebook chat