Video

Title

Chi nhánh Hà Nội

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CP VẬT TƯ TKV

Địa chỉ: Số 40, Nguyễn Vĩnh Bảo, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 047.32428199    FAX: 047.37875699

Quyền Giám đốc chi nhánh:HOÀNG ANH VŨ

- Ngành nghề kinh doanh:

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

2. Bán buôn tổng hợp.

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

5. Đại lý, môi giới, đấu giá

6. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

 

Facebook chat