Thông tin cổ đông

Title

Ban Nội chính tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với Công ty Cổ phần Vật tư- TKV về công tác phòng cháy chữa cháy

          Thực hiện kế hoạch số 37- KH/BNCTU ngày 23/6/2023, ngày 24/7, Đoàn công tác của Ban Nội chính tỉnh ủy Quảng Ninh đến làm việc với Công ty Cổ phần Vật tư- TKV về rà soát kết quả thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của tỉnh đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

        Thành phần Đoàn làm việc gồm có đại diện Ban nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, cán bộ phòng PC 07 Công an tỉnh Quảng Ninh, cán bộ Ban bảo vệ TKV và cán bộ Văn phòng Đảng ủy Than Quảng Ninh. Đại diện Công ty có đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các phòng liên quan.

Đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty.

        Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe đồng chí Tạ Quang Tuấn báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công ty. Với đặc thù là đơn vị kinh doanh xăng dầu, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao, Đảng ủy Công ty thường xuyên phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 47-CT/TW, Chỉ thị số 34-CT/TU, Kết luận số 02-KL/TW, Kế hoạch số 70-KH/TU…và ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó cấp ủy, cơ quan chuyên môn các đảng bộ trực thuộc đã chỉ đạo tổ chức, kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời các nguy cơ có thể xảy ra cháy để có biện pháp phòng ngừa, hàng năm phối hợp với phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn tập phòng cháy tại cơ quan văn phòng và các trạm cấp, điểm cấp trong Công ty. Do thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ nên Công ty chưa từng để xảy ra vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản.

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy nhân tháng hành động về công tác ATVSLĐ

       Sau khi kiểm tra hồ sơ tại trụ sở Công ty, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng cháy chữa cháy tại văn phòng Xí nghiệp và cửa hàng xăng dầu Hạ Long thuộc Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai.

         Đoàn làm việc kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu Hạ Long, XN Vật tư Hòn Gai

          Đồng chí Đào Xuân Kình, Phó phòng, Ban nội chính tỉnh Quảng Ninh kết luận các nội dung giám sát.

       Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Kình, Phó phòng, Ban nội chính tỉnh Quảng Ninh ghi nhận những kết quả Công ty đã đạt được trong công tác Phòng cháy chữa cháy của Công ty đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường công tác triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến rộng rãi đảng viên và người lao động; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động đặc biệt là đảm bảo điều kiện làm việc an toàn; tăng cường phối hợp với phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh Quảng Ninh, sở Lao động thương binh & xã hội tập huấn cho đội phòng cháy và cán bộ công nhân viên lao động Công ty về biện pháp phòng ngừa và các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.

         Phương Xoa

Like0

View 6429

Facebook chat