Thông tin cổ đông

Title

Chi bộ Kỹ thuật sinh hoạt thường kỳ tháng 5/2023

         Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/ĐU ngày 01/6/2022 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh thực hiện Quy định số 345-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về " cấp ủy viên các cấp; cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, cấp ủy trực thuộc tỉnh dự sinh hoạt chi bộ". Chiều ngày 05/5, đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Văn Phòng Công ty, Phó Giám đốc Công ty dự sinh hoạt thường kỳ tháng 5 tại Chi bộ Kỹ thuật, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Công ty.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, dự sinh hoạt thường kỳ tháng 5 tại Chi bộ Kỹ thuật, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Công ty

           Chi bộ Kỹ thuật hiện có 09 đảng viên, thời gian qua, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành và vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Phòng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ. Nhất là trong tháng 4, Chi bộ Kỹ thuật đã tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, trọng tâm là chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy Công ty, Đảng uỷ Cơ quan Văn phòng Công ty.

           Về phương hướng, nhiệm vụ tháng 5, Chi bộ Kỹ thuật tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh phòng, chống những thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tham mưu cho lãnh đạo Công ty thực hiện các hoạt động Tháng AT,VSLĐ; thực hiện tốt công tác kiểm soát các hồ sơ sửa chữa tài sản, công tác môi trường, công tác phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, công tác kiểm tra các phương tiện,…

         Các đảng viên trong Chi bộ trao đổi, thảo luận về công tác quản lý, sửa chữa các tài sản; công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ,…Phát biểu tại Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đánh giá tinh thần chuẩn bị, công tác tổ chức sinh hoạt đảng của Chi bộ Kỹ thuật nghiêm túc, đúng hướng dẫn, quy định của cấp uỷ cấp trên; ý kiến phát biểu đóng góp của các đảng viên sôi nổi, thẳng thắn đi vào những vấn đề nổi cộm trong thời gian qua. Thông tin nhanh về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, của Công ty 4  tháng đầu năm 2023. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Chi bộ Kỹ thuật tiếp tục chủ động nắm bắt chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy Công ty, Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Công ty; nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; triển khai và thực hiện phong trào xây dựng hình ảnh “Người thợ Mỏ- Người Chiến sỹ”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, mô hình dân vận khéo; duy trì và thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt phải thiết thực, cụ thể; tham mưu cho Công ty ban hành kế hoạch khắc các tồn tại, hạn chế của Đoàn thanh tra C07-Bộ Công an đã chỉ ra tại buổi làm việc với Công ty; thực hiện tốt công tác kiểm soát Dự toán sửa chữa tài sản của các đơn vị; Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổng hợp Đảng uỷ tham mưu cho Đảng uỷ Công ty ban hành kế hoạch về công tác môi trường; thực hiện tốt Kết luận của Kiểm toán Nhà nước; tiếp tục rà soát các bộ hồ sơ sửa chữa để phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính,…

          Ngô Văn Dương

Like1

View 4951

Facebook chat