Thông tin cổ đông

Title

Công ty Cổ phần Vật tư- TKV tuyên truyền đề án tái cơ cấu quản trị Công ty

           Mới đây, Công ty Cổ phần Vật tư - TKV tổ chức Chương trình tuyên tuyền về đề án tái cơ cấu quản trị Công ty tại các Xí nghiệp trực thuộc và Cơ quan Văn phòng Công ty. Chủ trì đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty, đồng chí Lê Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

         Đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chia sẻ sự cần thiết trong việc tái cơ cấu quản trị Công ty.

          Tại Hội nghị tuyên truyền, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty nêu lý do và yêu cầu cần thiết trong việc tái cơ cấu quản trị Công ty. Trong bối cảnh hiện nay, công ty đang gặp nhiều khó khăn trong các lĩnh vực, sản lượng không có sự tăng trưởng qua các năm do khai thác than lộ thiên giảm dần chuyển sang khai thac hầm lò dẫn đến giảm tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn, vật tư phụ tùng; đối với lĩnh vực bốc xếp than do lượng bốc xếp than bằng tầu không cẩu tăng, bốc xếp bằng tầu có cẩu giảm đồng thời cơ chế đấu thầu dịch vụ bốc xếp chia sẻ thị phần làm cho sản lượng giảm, số đoàn phương tiện giảm và cũ hỏng nên hiệu quả vận chuyển không cao; bên cạnh đó quy mô doanh nghiệp nhỏ hơn so với thời điểm cổ phần hóa, việc duy trì các xí nghiệp trực thuộc không còn phù hợp; đây cũng là dịp để kiện toàn đội ngũ cán bộ và tinh giản lao động gián tiếp, phát huy đúng năng lực, sở trường của cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việc tái cơ cấu trong thời điểm hiện tại là cần thiết và đúng chủ trương theo chỉ đạo của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn Lê Dũng tuyên truyền về các chế độ chính sách, việc làm cho người lao động.

         Tái cơ cấu là vấn đề có thể gây tâm lý lo lắng, nỗi sợ mất an toàn trong công việc, thay đổi vai trò, vị trí ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của người lao động. Nắm bắt được tâm lý đó, Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giải thích cho người lao động hiểu và chia sẻ những khó khăn của Công ty thời điểm hiện tại đồng thời tuyên truyền sự cần thiết và đây cũng là cơ hội cho sự thay đổi phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo, đảm bảo việc làm, thu nhập, phúc lợi cho người lao động lên mức cao hơn hiện tại.

        Cán bộ công nhân viên đều hiểu, chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ các chủ trương của Công ty

         Sau khi được tuyên truyền, hầu hết cán bộ công nhân viên đều hiểu, chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ các chủ trương của Công ty, bên cạnh đó người lao động bày tỏ mong muốn vẫn đảm bảo việc làm, thu nhập để ổn định cuộc sống, được cùng Công ty trải qua khó khăn và tiếp tục góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

           Phương Xoa

Like0

View 545

Facebook chat