Thông tin cổ đông

Title

Đảng bộ Công ty CP Vật tư - TKV đổi mới công tác xây dựng Đảng

       Sau 2 năm rưỡi thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Công ty tiếp tục có nhiều đổi mới, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

        Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Công ty được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, kiểm tra giám sát và công tác tuyên giáo, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

        Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng uỷ Công ty CP Vật tư - TKV đã ban hành 114 nghị quyết; 30 chương trình; 17 hướng dẫn; 430 quy chế, quy định, quyết đinh, 130 kế hoạch, 1.809 báo cáo, kết luận, thông báo và các văn bản quan trọng khác cụ thể hoá nghị quyết đại hội đảng các cấp và chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh Quảng Ninh, của Đảng uỷ Than Quảng Ninh và của Đảng uỷ TKV để lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty, giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách trên các lĩnh vực của đơn vị.

        Theo đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ tăng cường đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, cơ quan chuyên môn và hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, đưa chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống.

        Công tác tổ chức, cán bộ được đổi mới toàn diện, đồng bộ, tiếp tục được xác định là khâu đột phá, then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Các cấp ủy, cơ quan chuyên môn từ Công ty tới đơn vị đẩy mạnh chỉ đạo đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công việc gắn với trách nhiệm từng cá nhân, đảm bảo “rõ người, rõ việc” gắn với sản phẩm cụ thể.

         Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Công ty đã thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ 137 trường hợp cán bộ; phê duyệt quy hoạch 11 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý; cử 430 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức,...

         Công tác kiểm tra, giám sát, thực thi kỷ luật Đảng gắn với công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn, các đoàn thể quần chúng được tập trung chỉ đạo đảm bảo đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, dễ phát sinh sai sót. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng uỷ, cơ quan chuyên môn và các đoàn thể quần chúng Công ty đã thực hiện 100 cuộc kiểm tra, giám sát, phúc tra đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, đảng viên và các đơn vị. Cùng với đó, công tác tuyên giáo trong hệ thống chính trị nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, gắn với mô hình dân vận khéo, các nhiệm vụ trọng tâm và các phong trào thi đua yêu nước tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động.

         Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Công ty CP Vật tư - TKV đã và đang tạo động lực quan trọng để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động với Đảng.

                   Ngô Dương

Like0

View 7637

Facebook chat