Thông tin cổ đông

Title

Đảng ủy Công ty CP Vật tư - TKV: Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

           Là đơn vị hậu cần của Ngành than, được Tập đoàn TKV giao nhiệm vụ sản xuất và cung cấp các sản phẩm dầu nhờn Cominlub; cung cấp vật tư thiết bị ngành khai thác khoáng sản và xây dựng hạ tầng cơ sở; vật tư thay thế, bảo dưỡng sửa chữa các loại máy công trình, phương tiện vận tải, thiết bị khai thác mỏ lộ thiên, thiết bị khai thác hầm lò cho các đơn vị trong Tập đoàn, địa bàn hoạt động rộng, trải dài suốt từ Uông Bí đến Cửa Ông, Cẩm Phả, với số lượng cán bộ, công nhân viên và người lao động hơn 700 người. Đảng bộ Công ty hiện có 05 chi, đảng bộ trực thuộc; 27 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ bộ phận, 01 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Công ty, tổng số đảng viên là 291 đồng chí. Thời gian qua, Đảng ủy Công ty đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, từ đó, đã góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh, Tập đoàn TKV ngày càng phát triển bền vững, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

            Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty trong buổi quán triệt Nghị quyết

           Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Năm 2023, Đảng uỷ Công ty xác định rõ mục tiêu tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy truyền thống văn hóa của giai cấp công nhân Vùng mỏ "Kỷ luật và Đồng tâm"; đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh,...Căn cứ chỉ đạo của Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Đảng uỷ TKV và tình hình thực tiễn của Đảng bộ, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên các phương diện nhằm hiện thực hoá, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình “dân vận khéo”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”, đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, Công ty góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đảng uỷ Công ty đã đề ra trong năm 2023.

           

                     Năm 2023, Đảng ủy Công ty kết nạp 11 đảng viên đạt 122% so với kế hoạch

             Theo đó, Đảng ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo triển khai đổi mới phương pháp và cách làm phù hợp trong công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác phát triển đảng viên. Các nội dung, chương trình được hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng trong thời gian tới. Trong năm 2023, Đảng uỷ Công ty đã công nhận đảng viên chính thức cho 12 đồng chí, kết nạp 11 đồng chí quần chúng ưu tú vào Đảng, so với kế hoạch năm 2023 đạt 11/09, bằng 122%, tỷ lệ kết nạp năm 2023 tăng 1% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XII đề ra; cử 12 đồng chí tham gia lớp Trung cấp Lý luận chính trị do Đảng uỷ Than Quảng Ninh phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề mỏ Hồng Cẩm và Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh tổ chức; cử 17 quần chúng ưu tú và 12 đồng chí đảng viên mới tham gia các Lớp bồi dưỡng chương trình lý luận chính dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới theo quy định của Trung ương do Đảng uỷ Than Quảng Ninh tổ chức; cử 07 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, cập nhật kiến thức công tác xây dựng Đảng,...tại Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin.

            Các cá nhân được công nhận Người Thợ mỏ- Người Chiến sỹ tiêu biểu của Công ty

         Công tác định hướng thông tin, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở định hướng trọng tâm của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Than Quảng Ninh, gắn với đặc điểm của Đảng bộ Công ty. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú phù hợp với đối tượng được tuyên truyền, nhất là phát huy ứng dụng của hệ thống mạng Internet, trang Website Công ty, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền miệng...Việc cung cấp thông tin chính thống phục vụ sinh hoạt chi bộ được thực hiện kịp thời thông qua Bản tin sinh hoạt Chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Than Quảng Ninh được phát hành hằng tháng.

          Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, năm 2023, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo và kiện toàn Nhóm Cộng tác viên Đảng bộ Công ty. Đồng thời, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị, khi tham gia mạng xã hội không tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, không có cơ sở căn cứ.

Đ.c Nguyên Hải Hưng, ĐB XN Vật tư Cẩm Phả  được Đảng uỷ Than QN tuyên dương hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tiêu biểu năm 2023.

           Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện đồng bộ. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, sinh hoạt chuyên đề có sự đa dạng về hình thức trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ Than Quảng Ninh, đặc điểm của đơn vị. 100% chi bộ trong toàn Đảng bộ Công ty tổ chức sinh hoạt chuyên đề và báo cáo kết quả bằng hình ảnh. Phong trào Học và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” thực hiện quy chế dẫn chủ ở cơ sở, hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”. Năm 2023, toàn Đảng bộ Công ty đã xây dựng 21 hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”, xây dựng được 03 mô hình “Dân vận khéo” và 03 mô hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Đảng bộ Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả đã vinh dự được Đảng uỷ Than Quảng Ninh tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; 01 cá nhân được Đảng uỷ Than tuyên dương hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tiêu biểu năm 2023.

             Trao tặng Người Thợ mỏ- Người Chiến sỹ tại đơn vị 

             Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Đảng uỷ TKV, tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XII,  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V.

                Ngô Dương

Like1

View 7149

Facebook chat