Thông tin cổ đông

Title

ĐẢNG ỦY MTS TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM GIỮA NHIỆM KỲ

          Sáng ngày 27/3, Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư - TKV tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XII. Đồng chí Bùi Văn Ngợi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh dự và chỉ đạo Hội nghị.

        Đ.c Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công ty nửa nhiệm kỳ

          Trong nửa nhiệm kỳ từ năm 2020-2023, Đảng bộ Công ty luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh; sự quan tâm, tạo điều kiện của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) về thực hiện cơ chế, kế hoạch phối hợp kinh doanh trong TKV, trong giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải quyết các thủ tục về đất đai, về đầu tư, về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, về sử dụng, tiêu thụ các sản phẩm trong ngành trong đó có các sản phẩm dầu nhờn COMINLUB của Công ty, sự phối hợp, quan tạo tâm điều kiện của đơn vị trong Tập đoàn TKV về sử các dịch vụ và sản phẩm do Công ty cung cấp, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng.

              Các đồng chí đại biểu nghiên cứu báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

         Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và nhóm giải pháp trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ của đơn vị được quan tâm; đội ngũ cán bộ, đảng viên ở đơn vị được tăng thêm về số lượng và chất lượng; trình độ kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động không ngừng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

            Đồng chí Bùi Văn Ngợi, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo ĐU TQN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Ngợi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà toàn Đảng bộ Công ty đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XII, đồng chí đề nghị cần tập trung một số nhiệm vụ: Một là, bám sát Nghị quyết của Đảng bộ Công ty trong thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện tốt công tác lãnh, chỉ đạo trên tất cả các mặt hoạt động của Công ty; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Cần xây dựng Nghị quyết, Kế hoạch chuyên đề chi tiết, cụ thể để xử lý nhanh gọn, hiệu quả, tháo gỡ khó khăn. Rà soát các chi bộ sinh hoạt không đảm bảo chất lượng để nâng cao chất lượng sinh hoạt từ cơ sở; Đẩy mạnh xây dựng hình ảnh Công ty, đơn vị, con người Vật tư tâm sáng với việc, Tận tụy với nghề; Hai là đề cao nguyên tắc lãnh đạo của Đảng: nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phê và tự phê; Bà là phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm lãnh đạo, quyết liệt chỉ đạo; chủ động nắm bắt tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở để có các giải pháp lãnh đạo kịp thời; huy động sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể quần chúng để cùng thực hiện nhiệm vụ; Bốn là chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành; tranh thủ thời cơ, tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh, các địa phương trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phối hợp để tháo gỡ khó khăn cho đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; Năm là cấp uỷ các cấp cần nhận thức sâu sắc về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chú trọng làm tốt công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty thay mặt BCH báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành.

          Những năm tiếp theo của nhiệm kỳ dự báo còn nhiều khó khăn, cán bộ đảng viên công nhân lao động trong toàn đảng bộ quyết tâm đồng long, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XII.

              Phương Xoa

Like0

View 5995

Facebook chat