Thông tin cổ đông

Title

Hội nghị người lao động năm 2024 Công ty Cổ phần Vật tư- TKV thành công tốt đẹp

         Vừa qua, tại Khách sạn Heritage Hạ Long, Công ty Cổ phần Vật tư - TKV tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Hội nghị Người lao động năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quang Dũng, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam; đại diện các Ban Tập đoàn và đại biểu xuất sắc đến từ các đơn vị trong Công ty.

       Đại biểu dự Hội nghị Người lao động Công ty năm 2024 

        Năm 2023, Công ty Cổ phần Vật tư- TKV đối diện với khó khăn về nguồn cung ứng xăng dầu và giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng giảm khó dự đoán, công tác xin gia hạn đất tại kho trung chuyển, bến nhập dầu không thuận lợi. Đối diện với những khó khăn khó, Ban lãnh đạo Công ty đã cùng nhau chung sức đồng lòng vượt qua, theo đó kết quả sản xuất kinh doanh bằng và vượt so với kế hoạch: Doanh thu: 4.408 tỷ/4.400 tỷ đạt 100%; Giá trị sản xuất: 505 tỷ/ 480 tỷ đạt 105%; Lợi nhuận 21,5 tỷ/ 17,8 tỷ đạt 121%, Tiền lương bình quân: 11.183.000đ

        Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Tạ Quang Tuấn báo cáo kết quả SXKD năm 2023

        Mục tiêu năm 2024 Công ty đề ra là đảm bảo an toàn, phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Để đạt được mục tiêu đó, Công ty đã đề ra 5 nhiệm vụ và 9 giải pháp điều hành.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Quang Dũng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà cán bộ công nhân viên Công ty

        Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Quang Dũng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà cán bộ công nhân viên Công ty đã đạt được trong năm vừa qua đồng thời động viên cán bộ công nhân viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường tiêu thụ, đảm bảo an ninh, an toàn.

       Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý năm 2023 và đại biểu dự Hội nghị người lao động Tập đoàn năm 2024, kết quả kiểm phiếu các đồng chí lãnh đạo đều đạt số phiếu tín nhiệm cao.

        Khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

            Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

       Tại hội nghị, Công ty đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023.

             Đồng chí Lê Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động thi đua năm 2024

      Nhân dịp này, Đồng chí Lê Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động thi đua năm 2024 với mục tiêu “An toàn - Đoàn kết - Hiệu quả - Phát triển”, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Tập đoàn giao.

            Phương Xoa

Like1

View 8150

Facebook chat