Thông tin cổ đông

Title

MTS DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU NĂM 2023

           Thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; Quyết định số 524/QĐ-UD ngày 30/11/2021 của Uỷ ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tại và tìm kiếm cứu nạn. v/v phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số: 1243/KH-MTS ngày 08/05/2023 và thông báo số 1492/TB-MTS ngày 19/5/2023, v/v tập huấn, diễn tập thực hành các kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu năm 2023.  Ngày 27/5/2023, tại Văn phòng Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả và Kho cảng Vũng Hoa, Công ty Cổ phần Vật tư - TKV tổ chức lớp tập huấn, diễn tập thực hành các kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu cho 252 đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và đội viên đội ứng phó sự cố tràn dầu trong toàn công ty.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Trưởng phòng đào tạo, giảng viên chính SOS tại tỉnh Quảng Ninh huấn luyện lý thuyết

           Tham gia tập huấn có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Trưởng phòng đào tạo, giảng viên chính SOS tại tỉnh Quảng Ninh và các đồng chí giảng viên tham gia huấn luyện diễn tập. Trong buổi sáng, các học viên được tìm hiểu 04 chuyên đề:1: Những kiến thức cơ bản về sự cố tràn dầu; 2: Quy định pháp luật hiện hành về hoạt động phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu; 3: Nguồn tiềm ẩn nguy cơ sự cố tràn dầu tại cơ sở; 4: Tổng quan các trang thiết bị, vật tư chuyên dụng cho công tác ứng phó sự cố tràn dầu. Qua buổi học lý thuyết học viên đã nắm bắt được những kiến thức cần thiết, nâng cao tính chủ động, tổ chức điều hành, chỉ huy thống nhất trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu; khả năng huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ sẵn sàng xử lý sự cố thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Giảng viên trung tâm SOS giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số trang thiết bị, vật tư chuyên dụng

         Chiều cùng ngày, học viên được thực hành trực tiếp tại Kho cảng Vũng Hoa, Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai. Trước khi diễn tập học viên được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số trang thiết bị, vật tư chuyên dụng phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở.

Trang bị bảo hộ lao động trước khi diễn tập

         Nội dung diễn tập với 2 tình huống giả định: Tình huống sự cố tràn dầu trên cạn và Tình huống sự cố tràn dầu dưới nước.

Cán bộ công nhân viên Công ty tham gia thực hành ứng phó sự cố

          Qua buổi diễn tập nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công nhân lao động trong Công ty trong việc thực hiện luật Bảo vệ môi trường; Nắm bắt được các quy định của Công ty và Pháp luật liên quan đến công tác ứng phó sự cố tràn dầu ; Nắm rõ được được quy trình ứng phó sự cố tràn dầu và cách triển khai phương án ứng phó sự cố tràn dầu tại đơn vị mình; Biết cách kiểm tra, bảo quản và  sử dụng thành thạo các vật tư thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu tại chỗ, hành động  kịp thời và thống nhất khi có sự cố tràn dầu xảy ra.

Phương Xoa

Like0

View 8309

Facebook chat