Thông tin cổ đông

Title

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Vật tư- TKV

        Sáng 26/8, Công ty cổ phần Vật tư- TKV tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty. Ông Tạ Quang Tuấn, Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty điều hành Đại hội.

          Đồng chí Tạ Quang Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đôc Công ty  điều hành Đại hội 

         Theo Quyết định số 1264/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc Thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư -TKV ông Phạm Đăng Phú Người quản lý phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Vật tư- TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Vật tư- TKV; Ông Trần Thế Thành, Trưởng ban Quản lý vốn TKV thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Vật tư- TKV.

           Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung Hội đồng thành viên Hội đồng quản trị Công ty

         Đại hội đã tiến hành các bước theo quy định để bầu bổ sung Hội đồng thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả số phiếu bầu 11.205.228/ 11.205.228 phiếu đạt 100%, ngay sau đó Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng kết quả ông Phạm Đăng Phú đã trúng cử 100% phiếu bầu.

         Ông Phạm Đăng Phú, tân Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu

        Phát biểu tại Đại hội, tân chủ tịch HĐQT Phạm Đăng Phú cảm ơn các thành viên đã tín nhiệm ông và hứa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong HĐQT; Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty, phát huy những năng lực, sở trường của bản thân để duy trì, phát triển của Công ty, là đơn vị hậu cần chủ lực của Tập đoàn. Làm việc tuân theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao lợi nhuận, giá trị sản xuất, chăm lo đời sống lao động và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

        Ông Trần Thế Thành, Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu

        Nhân dịp này, Đại hội cũng tặng hoa chúc mừng Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trần Thế Thành hoàn thành nhiệm vụ về nghỉ chế độ, đồng chí cảm ơn cán bộ công nhân viên Công ty, Lãnh đạo Công ty, lãnh đạo đơn vị đã phối hợp giúp đỡ để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Công ty, bên cạnh đó dặn dò cán bộ Công nhân viên Công ty cần tiếp tục đoàn kết, sáng tạo phát triển các sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các hoạt động của Công ty cần bám sát Nghị quyết của Tung ương, của Tỉnh, Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam, Đảng ủy Than Quảng Ninh. Đồng chí tin tưởng tân Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ dẫn dắt Công ty phát triển, đổi mới và thành công. 

         Phương Xoa

Một số hình ảnh Đại hội:

Like0

View 7045

Facebook chat