Thông tin cổ đông

Title

Tuyên truyền, định hướng dư luận góp phần ổn định tư tưởng trong Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV khi tiến hành cơ cấu lại Công ty

            Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội của Đảng bộ Than Quảng Ninh nói chung, của Đảng bộ Công ty hiện nay đang có những thuận lợi căn bản.

          Sự nghiệp đổi mới đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, trong đó có những đóng góp của Đảng bộ Than Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Những thành tựu đó tạo ra cho cán bộ, đảng viên, người lao động ngành Than điều kiện, cơ hội tham gia ngày càng nhiều hơn vào đời sống chính trị đất nước, tỉnh Quảng Ninh và ngành Than. Điều này đã tạo tiền đề để cán bộ, đảng viên và người lao động của Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV ngày càng được tìm hiểu, nắm bắt và được công khai những vấn đề liên quan đến nhu cầu, lợi ích, đời sống vật chất và tinh thần của mình.

          Các tổ chức chính trị - xã hội, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong Công ty ngày càng phát huy vai trò to lớn trong đời sống

         Các tổ chức chính trị - xã hội, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong Công ty ngày càng phát huy vai trò to lớn trong đời sống sinh hoạt, việc làm; uy tín của các tổ chức này về cơ bản ngày càng tăng và trở thành một kênh quan trọng để đoàn viên, hội viên, người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, quan điểm của mình.

         Các phương tiện truyền thông, nhất là các phương tiện truyền thông đại chúng ở Công ty và các trạm, điểm cấp, các phân xưởng được đầu tư thỏa đáng, đưa thông tin đến tất cả các đối tượng, kể cả đối với những cán bộ, đảng viên, người lao động công tác ở vị trí đặc thù: xa đất liền, trên tàu thuyền, trên sông nước, trên biển đảo, trên các công trường... Thông tin do các phương tiện truyền thông mang đến ngày càng đa dạng, phong phú, cập nhật và mang tính khách quan.

Đảng bộ Công ty đặc biệt quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm bắt, định hướng dư luận, ổn định tâm lý người lao động.

          Đảng bộ Công ty đặc biệt quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm bắt, định hướng dư luận, ổn định tâm lý người lao động. Trong nhiều công văn lãnh đạo, chỉ đạo, nhắc nhở Đảng ủy Công ty rất coi trọng vai trò của dư luận xã hội, coi việc định hướng dư luận xã hội là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng, góp phần ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Công ty. Nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Công ty đang tiến hành cơ cấu lại Công ty, có sự thay đổi nhiều về công tác tổ chức, nhân sự dễ gây ra nhiều luồng dư luận xã hội khác nhau, không thể tránh những dư luận còn tiêu cực.

         Tuy nhiên, nắm bắt được tâm lý “sợ thay đổi”, “ngại thay đổi” trong công việc sẽ ảnh hưởng đến tinh thần làm việc, cống hiến của người lao động, Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng tổ chức công đoàn tổ chức các hội nghị gặp gỡ từ các phòng ban, phân xưởng đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo đơn vị để trao đổi, lắng nghe ý kiến tham gia, nguyện vọng của từng cá nhân khi Công ty thực hiện cơ cấu lại, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giải thích để người lao động hiểu và chia sẻ những khó khăn của Công ty trong thời điểm hiện tại, định hướng dư luận với những lợi ích tích cực của tương lai khi thực hiện cơ cấu lại Công ty.

          Việc thực hiện cơ cấu lại chính là khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã và đang làm ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động, đồng thời đây cũng là cơ hội cho sự “chuyển mình” của Công ty trong tình hình hiện nay phù hợp với sự phát triển chung của ngành than, của đất nước.

          Có thể thấy sự khác biệt trong nhận thức sẽ dẫn tới những dư luận xã hội khác nhau, đối với Đảng bộ Công ty chính là người lao động có những nhận thức, ý thức chính trị cũng như kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ sẽ tạo ra luồng thông tin dư luận đa dạng, đa chiều. Trong số đó sẽ có thể có một số luồng thông tin trái chiều gây ra tâm lý hoang mang, tuy  nhiên với kinh nghiệm trong quản lý, sự kịp thời bằng những hành động cụ thể, thiết thực nhất, cấp ủy, cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể của MTS đã đoàn kết, phối hợp, chung tay, sát vai cùng với người lao động để nhanh chóng thấu hiểu, nắm bắt, chia sẻ, định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội để mọi cán bộ, đảng viên, người lao động đều hiểu, chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ các chủ trương của Công ty, tin tưởng rằng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, phát triển hơn nữa, tạo ra nhiều hơn nữa “thặng dư” vật chất, mang lại cho người lao động việc làm, thu nhập ngày càng cao, củng cố niềm tin, sự đoàn kết trong ngôi nhà chung MTS.

Lãnh đạo Công ty gặp gỡ từ các phòng ban, phân xưởng đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo đơn vị để trao đổi, lắng nghe ý kiến tham gia, nguyện vọng của từng cá nhân

         Hiện tại, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả định hướng dư luận xã hội, góp phần quan trọng vào ổn định tư tưởng trong toàn đảng bộ, Đảng ủy Công ty đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực định hướng dư luận xã hội trong cấp ủy, thường trực đảng ủy, cán bộ phụ trách truyền thông, phát huy vai trò tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra của lĩnh vực Tuyên giáo Đảng ủy Công ty, cũng như phối hợp các lực lượng, các tổ chức đoàn thể, các phương tiện để nhanh chóng, kịp thời hơn nữa trong định hướng dư luận xã hội. Chủ động, tích cực hơn nữa trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, hạn chế nhận thức sai lệch và loại bỏ các tin đồn nhảm, kích động, chia rẽ... ổn định tâm lý, tích cực lao động và cống hiến của toàn thể người lao động vì hiệu quả chung của MTS hôm nay, MTS tương lai.

          Từ những định hướng dư luận tích cực sẽ góp phần xây dựng Công ty cổ phần Vật tư - TKV vững mạnh hơn, hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời chung tay để đổi mới cơ chế quản lý, xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh, chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh năng động, nhiệt tình đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất. MTS sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ làm hậu cần cho sản xuất than, với các ngành nghề có lợi thế, thế mạnh, kinh nghiệm và truyền thống đoàn kết, “tận tụy với nghề”.

          Thu Duyên

Like0

View 976

Facebook chat