Thông tin cổ đông

Title

Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả thực hiện xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu

          Thực hiện theo công điện số 1284/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; Công văn 5468/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc thực hiện quy định hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Từ cuối tháng 12 năm 2023, triển khai theo hướng dẫn của Công ty, Xí nghiệp đã chủ động liên hệ với các nhà cung cấp phần mềm để thực hiện việc xuất HĐĐT theo từng lần bán cho khách hàng.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cẩm Phả, thuộc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả, Công ty Cổ phần Vật tư- TKV

          Xí nghiệp VTCP đang quản lý 02 Cửa hàng bán lẻ Xăng dầu là: Cửa hàng bán lẻ Xăng dầu Cẩm Phả và Cửa hàng bán lẻ Xăng dầu Mông Dương, Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả triển khai quyết liệt theo đúng tinh thần của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Theo đó đối với 02 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu nói trên đang sử dụng phần mềm của Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS), Giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử FPT.PetroInvoice giúp truyền nhận dữ liệu khởi tạo hóa đơn theo từng lần bán dành cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Cán bộ Cục Thuế tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân viên Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cẩm Phả thực hiện việc xuất HĐĐT và kết nối với cơ quan thuế.

        Khách hàng có thể đối chiếu, quản lý các giao dịch mua xăng dầu thông qua 3 cách: Tra cứu tại địa chỉ email nhận hóa đơn do khách hàng đăng ký; trên trang web tra cứu hóa đơn https://hoadon.ftg.vn/ của công ty TNHH hệ thống thông tin FPT hoặc khách hàng có thể tra cứu hóa đơn trên trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế. Việc phát hành và lưu trữ HÐÐT ngay sau từng lần bán hàng giúp cho Xí nghiệp và khách hàng dễ dàng lưu trữ, thống kê và tìm kiếm hóa đơn.

        Việc áp dụng đồng bộ hoá phần mềm hoá đơn điện tử cho các Cửa hàng bán lẻ Xăng dầu của Xí nghiệp sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu nhằm hướng đến mục tiêu: Minh bạch - Kịp thời - Thuận tiện - Chính xác và là nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số năm 2024 mà ban lãnh đạo Xí nghiệp, Công ty đã đặt ra đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh Xăng dầu hiện nay.

         Nguyễn Hải Hưng, XN Vật tư Cẩm Phả

Like3

View 2532

Facebook chat