Title

English: MTS: ĐHĐCĐ thường niên 2016

Một số hình ảnh tại ĐHĐCĐ thường niên 2016:

 

Đồng chí Trần Minh Nghĩa - Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

và trình bày báo cáo kết quả sxkd năm 2015, kế hoạch năm 2016.

 

 

 

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

Like0

View 3025

Facebook chat