Title

English: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 công tác QS-QPĐP tại Cụm TĐ số 4

Ngày 26/5, tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV, Cụm thi đua số 4 thuộc Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) Thành phố Cẩm Phả đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quân sự - quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Cụm thi đua số 4 gồm 7 đơn vị: Công ty than Hạ Long-TKV, Công ty Hầm lò I-Vinacomin, Công ty cổ phần Vật tư-TKV, Công ty Địa chất mỏ-TKV, Công ty Kho & cảng Cẩm Phả-Vinacomin, Công ty cổ phần Chế tạo máy-vinacomin, Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô-vinacomin. Trong 6 tháng qua, lực lượng vũ trang Cụm thi đua số 4 đã triển khai quán triệt nội dung phong trào thi đua quyết thắng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Ban CHQS Công ty cổ phần Vật tư – TKV đã phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị trong cụm thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm với việc thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ”, Chương trình hành động số 101-Ctr/ĐU ngày 3/4/2014 của ĐU Than QN về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 05/CT-TKV ngày 11/1/2016 về thực hiện công tác quốc phòng năm 2016 của TKV, Nghị quyết số 50-NQ/ĐU ngày 7/12/2015 của ĐUQS TPCP về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2016…. Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty và Ban CHQS các cấp, Ban CHQS Công ty đã triển khai hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với công tác quân sự quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh trật tự cho xã hội và doanh nghiệp; đồng thời tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do ngành và địa phương phát động. Tham dự tại cuộc họp, đại diện Ban CHQS thành phố Cẩm Phả đã ghi nhận và đánh giá cao mọi mặt công tác QSQPĐP của các đơn vị trong cụm thi đua số 4 đã đạt được trong thời gian qua; bên cạnh đó cần tăng cường phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ tại địa phương, phát huy hơn nữa vai trò của cụm trong công tác này.

 

Like1

View 3069

Facebook chat