Thông tin cổ đông

Title

MTS: Triển khai nhiệm vụ 2016

Ngày 07/1/2016, Công ty cổ phần Vật tư – TKV (MTS) đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016 với các mặt nội dung: công tác xây dựng Đảng, kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động công đoàn. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Đảng ủy than Quảng Ninh và Ban lãnh đạo cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn công ty.

Like0

View 5156

Facebook chat