Thông tin cổ đông

Title

Vào cuộc…

 

Nhằm góp phần nâng cao đời sống cho người lao động, cũng như vào cuộc cùng với chuyên môn ổn định mô hình tổ chức mới, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư đã có nhiều hoạt động thiết thực được CNCB và người lao động đồng tình ủng hộ.

Đồng chí Nguyễn Đức Tráng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, thực hiện chức năng của Công đoàn, Công đoàn Công ty đã tiến hành khảo sát tình hình thu nhập, đời sống của người lao động để xác định những gia đình diện thu nhập thấp, khó khăn thường xuyên và có kế hoạch thăm hỏi, động viên, giúp đỡ kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy chế của Công ty. Do vậy cả năm 2014, Công đoàn Công ty đã trợ giúp 122 lượt gia đình khó khăn với số tiền 157,5 triệu đồng; thăm hỏi động viên 90 lượt công nhân ốm đau với số tiền thăm hỏi 75 triệu đồng; thăm 11 lượt các cháu dị tật số tiền 10 triệu đồng. Tổng chi các hoạt động phong trào và chi thăm hỏi trợ giúp người lao động trong nội bộ Công ty là 305 triệu đồng, chưa kể các xí nghiệp…

Ngoài ra, Công đoàn Công ty còn tham gia cùng chuyên môn tổ chức phục vụ bữa ăn giữa ca. Duy trì kiểm tra các bếp ăn tập thể, chế độ bồi dưỡng độc hại được giải quyết kịp thời theo Thông tư số 25/2013 ngày 18/10/2013 của Bộ LĐTBXH. Tham gia cùng chuyên môn triển khai Thông tư 04/2014 ngày 12/2/2014 của Bộ LĐTBXH về thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. Công đoàn Công ty còn cùng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống của người lao động đặc biệt là người lao động trên biển và khu tập thể; thường xuyên tổ chức kiểm tra nhà ăn các xí nghiệp có nhận xét rút kinh nghiệm phục vụ, đặc biệt là công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm. Công đoàn Công ty duy trì tổ chức sinh nhật cho 100% cán bộ đoàn viên mức từ 200.000đ đến 500.000 đồng/người ở từng công đoàn cơ sở thành viên.

Hoạt động thăm quan, du lịch được duy trì theo hình thức các đơn vị xí nghiệp tạo điều kiện ngày nghỉ và phương tiện đi lại, giúp một phần kinh phí, công nhân đóng góp thêm. Do vậy, hàng năm có hàng ngàn lượt người lao động được đi thăm quan, du lịch tại các tỉnh thành trong nước. Nhân kỷ niệm các ngày lễ lịch sử truyền thống, Công đoàn các cấp tổ chức thăm, động viên các điểm sản xuất, các cá nhân tiêu biểu với số tiền chi hàng trăm triệu đồng. Chẳng hạn như năm 2014, Công đoàn Công ty đã thăm hỏi các gia đình chính sách, tặng quà bà mẹ Việt Nam Anh hùng số tiền 15 triệu đồng; ủng hộ Quỹ vì trẻ thơ thành phố Cẩm Phả 3 triệu đồng; đóng góp Quỹ Mái ấm Công đoàn TKV 48 triệu đồng; ủng hộ Thành phố Cẩm Phả xây dựng sửa đường bao biển quanh khu Đền Cửa Ông 300 triệu đồng; giúp ủng hộ xây dựng lưới điện Cô Tô 100 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo thành phố Cẩm Phả 5 triệu đồng và giúp các trường học, cơ quan đóng trên địa bàn thành phố và các đơn vị khác v.v.

Để cùng với chuyên môn sắp xếp bố trí lao động hợp lý trong đợt tái cơ cấu lại các đơn vị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công đoàn Công ty cũng đã dùng quỹ Công đoàn hỗ trợ nhiều công nhân khi về nghỉ chế độ. Tổng số trong đợt sắp xếp lại lao động, Công đoàn Công ty đã chi 5 tỷ đồng trợ cấp thôi việc cho 131 công nhân nghỉ chấm dứt hợp đồng lao động, bao gồm nguồn tiền lương theo Luật Lao động và chi hỗ trợ mỗi năm công tác 1 triệu đồng từ nguồn phúc lợi. Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời này mà công nhân lao động về nghỉ chế độ sớm ổn định đời sống. Đồng thời Công ty cũng thuận lợi trong việc bố trí sắp xếp lại lao động. Cùng với tiến trình cổ phần hoá Công ty, Công đoàn đã chủ động vào cuộc và có nhiều hoạt động tham gia vào các bước triển khai để Công ty đi vào hoạt động theo mô hình mới đạt hiệu quả....

Nguồn tin: http://www.vinacomin.vn/

 

Like0

View 11936

Facebook chat