Thông tin cổ đông

Title

Thống nhất trong cùng hệ thống chính trị Tập đoàn

Ngày 17/9/2015, tại Quảng Ninh, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Than Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp trong lãnh chỉ đạo các hoạt động chung của Tập đoàn 9 tháng đầu năm 2015.

Báo cáo sơ kết và ý kiến của các đồng chí trong Ban Chấp hành hai đảng bộ tại Hội nghị đều nhận xét: Từ đầu năm đến nay, mặc dù điều kiện sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong toàn Tập đoàn gặp nhiều khó khăn, thiên tai, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Than Quảng Ninh đã bám sát hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ninh, phát huy tối đa năng lực, lãnh chỉ đạo các đơn vị ổn định chính trị, tư tưởng và việc làm, thu nhập cho hơn 123 ngàn công nhân viên chức và người lao động, có mức tăng trưởng hợp lý.

Hai Đảng bộ đã lãnh chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong toàn Tập đoàn, phối hợp tổ chức triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của người lao động, để từ đó tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức lao động. Hai Đảng bộ cũng đã phối hợp tốt trong việc thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, qua đó, kiện toàn về công tác tổ chức, quy hoạch đào tạo cán bộ cũng như làm tốt các mặt trong công tác xây dựng đảng v.v.

Bước sang quý IV và thời gian tiếp theo, hai Đảng bộ đã đưa ra nhiều chương trình hành động trong công tác phối hợp như: Sửa đổi, bổ sung trong ký kết Quy chế phối hợp giữa hai Đảng bộ phù hợp với thực tiễn trong lãnh chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tăng cường trao đổi nghiệp vụ, lý luận và kinh nghiệm nhằm làm tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động của mỗi đảng bộ; duy trì mỗi năm ít nhất 1 lần hai Đảng bộ tổ chức sơ tổng kết đánh giá kết quả phối hợp ở cấp Ban Chấp hành v.v… “Cần phối hợp tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ; công tác tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2016 – 2020; triển khai xây dựng các chương trình của Tập đoàn. Đây là những vấn đề quan trọng của cả hai Đảng bộ”. – Đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nói.

http://www.vinacomin.vn

Like0

View 5410

Facebook chat