Thông tin cổ đông

Title

Bản tin sinh hoạt chi bộ- tài liệu hữu ích cho cán bộ, đảng viên

          Cùng với “Tạp chí Cộng sản”, cuốn “Bản tin sinh hoạt chi bộ” do tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng ủy Than Quảng Ninh phát hành được coi là tài liệu cung cấp thông tin, định hướng chính trị, phục vụ cấp ủy, báo cáo viên các cấp, đặc biệt là phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ. Nội dung bản tin tuyên truyền: Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng; Hoạt động của lãnh đạo tỉnh; Hoạt động của lãnh đạo TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh; Hoạt động sản xuất kinh doanh; Công tác xây dựng Đảng; Hoạt động cơ sở; Gương cá nhân điển hình tiên tiến...

Đồng chí Nguyễn Văn Tuân, UVBCHĐB, PGĐ Công ty; Đ.c Trần Việt Thanh, UVBCHĐB, Bí thư Chi bộ Kế hoạch chia sẻ thông tin hay trong bản tin

         Bản tin sinh hoạt chi bộ là tài liệu có vai trò quan trọng, thiết thực đối với các chi bộ và đảng viên trong việc cung cấp thông tin cần thiết, chính thống, có định hướng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, quan điểm về những vấn đề thời sự, chính trị, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

            "Giao ban mềm" buổi sáng bên cuốn Bản tin sinh hoạt Chi bộ

         Trong điều kiện bùng nổ thông tin như hiện nay, việc sử dụng bản tin trong sinh hoạt Đảng càng có ý nghĩa quan trọng, kịp thời tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ công nhân viên.  Lan tỏa gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ...

           Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty dự sinh hoạt định kỳ Chi bộ Nhà máy dầu, Đảng bộ Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả

         Tại công ty Cổ phần Vật tư - TKV, trong các buổi sinh hoạt, Bí thư chi bộ giới thiệu những nội dung quan trọng về tình hình thời sự nổi bật trong tỉnh, trong nước cũng như bản tin quốc tế; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên đến cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

           Phương Xoa

Like0

View 1803

Facebook chat