Thông tin cổ đông

Title

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân thăm và tặng quà Phân xưởng Vận tải thuỷ, Xí nghiệp Vận tải Xếp dỡ

        Nhân dịp Tháng hành động về An toàn - VSLĐ, Tháng Công nhân năm 2024, mới đây, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân đã đi thăm, tặng quà công nhân lao động Phân xưởng Vận tải thuỷ, Xí nghiệp Vận tải Xếp dỡ. Cùng đi có các đồng chí đại diện Văn phòng, Ban Chính sách pháp luật - Quan hệ lao động Công đoàn TKV.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuân, Phó Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 4 tháng đầu năm 2024

        Tại buổi làm việc,  Đồng chí Nguyễn Văn Tuân, Phó Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 4 tháng đầu năm 2024, theo đó tình hình sản xuất kinh doanh ổn định, công tác an toàn vệ sinh lao động được đảm bảo, Công ty đang xây dựng đề án tái cơ cấu tổ chức sản xuất nhằm tinh giản bộ máy, phù hợp với tình hình hiện tại.

             Chủ tịch Công đoàn TKV chia sẻ với thuỷ thủ và thuyền viên trên đoàn phương tiện

        Đến thăm và tặng quà Phân xưởng Vận tải thuỷ, Chủ tịch Công đoàn TKV chia sẻ đồng cảm với những vất vả của thuỷ thủ và thuyền viên với đặc thù nghề nghiệp thường xuyên xa nhà, đời sống vật chất, tinh thần khó khăn. Đồng chí động viên cán bộ công nhân viên Phân xưởng phát huy tinh thần Đoàn kết, Kỷ luật và Đồng tâm góp phần cùng Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024. Nhân dịp này, Công đoàn TKV đã tặng Phân xưởng Vận tải thuỷ quà và 15 triệu đồng.

       

                    Phương Xoa

Like0

View 1020

Facebook chat