Title

Công ty Cổ phần Vật tư- TKV phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023

            Chiều ngày 05/10, Công ty Cổ phần Vật tư- TKV tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV, năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Ngợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh. Đồng chí Phạm Đăng Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị và đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty đồng chủ trì Hội nghị.

            Đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

      Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 các chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch quý III, 9 tháng. Công tác An toàn, vệ sinh lao động được đảm bảo, không để xảy ra sự cố thiết bị, tai nạn lao động nghiêm trọng

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thế Hùng báo cáo kết quả công tác Đảng 9 tháng năm 2023

              Đối với Công tác Đảng, Đảng ủy Công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; Ban hành chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy Công ty năm 2023, chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa đảm bảo phù hợp với tình hình mới; triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ về nội dung tác phẩm: “Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với cán bộ diện Đảng ủy Công ty quản lý, kết quả đa số cán bộ đều được phiếu tín nhiệm cao.

           Đồng chí Bùi Văn Ngợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo

           Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Ngợi ghi nhận những kết quả Công ty Cổ phần Vật tư- TKV đạt được trong 9 tháng năm 2023, nhân dịp này, đồng chí thông tin đến cán bộ công nhân viên Công ty về tình hình sản xuất kinh doanh, những điểm mới trong công tác điều hành sản xuất, công tác đầu tư của Tập đoàn. Bên cạnh đó, để hoàn thành mục tiêu năm 2023, đồng chí đề nghị Công ty cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tập đoàn, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất hoàn thành kế hoạch năm trước thời hạn; đảm bảo an ninh an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động cho người và thiết bị; quan tâm đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động, định hướng công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

        Tại Hội nghị 03 đảng viên vinh dự được trao công nhận hình ảnh “Người Thợ mỏ- Người Chiến sỹ” tháng 9 năm 2023.

    Nhân dịp này Hội nghị đã chúc mừng đồng chí Trần Thế Thành, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội về nghỉ chế độ.

Phương Xoa

Like1

View 2469

Facebook chat