Thông tin cổ đông

Title

Công ty cổ phần Vật tư- TKV thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động Nhân tháng công nhân năm 2024

            Thực hiện Kế hoạch liên tịch số: 662/ KHLT/ GĐ- CĐ ngày 22 /3/2024 giữa Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty về việc triển khai thánh hành động An toàn vệ sinh lao động, Tháng công nhân năm 2024. Sáng 21/5, Đồng chí Ninh Thị Mỹ Ngà, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công ty, đồng chí Lê Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Công ty cùng các đồng chí Giám đốc, Chủ tịch công đoàn các đơn vị trực thuộc tổ chức thăm và tặng quà các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thăm hỏi công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn nhân tháng công nhân năm 2024 tại trụ sở Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả và Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai.

Đồng chí Ninh Thị Mỹ Ngà, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công ty, đồng chí Lê Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Công ty trao quà cho cá nhân điển hình tiên tiến

          Đại diện Công đoàn đơn vị trao quà thăm hỏi công nhân khó khăn.

         Đánh giá những kết quả đã đạt được trong 4 tháng đầu năm và nửa đầu tháng 5/2024, Công ty quyết định khen thưởng cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh mỗi tập thể 5 triệu đồng, 15 cá nhân tiêu biểu mức thưởng: 1 triệu đồng/người, thăm hỏi công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn: 22 người, mức chi: 1 triệu đồng/người. Tổng số tiền: 87 triệu đồng.

Đồng chí Ninh Thị Mỹ Ngà, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công ty, đồng chí Lê Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Công ty trao quà cho tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến khu vực Hạ Long

          Hoạt động thăm hỏi, tặng quà người lao động nhân tháng công nhân là một hành động đẹp và mang nhiều ý nghĩa nhằm tri ân những đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của Công ty và Tập đoàn, bên cạnh đó thể hiện sự quan tâm của các cấp Công đoàn đối với người lao động với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” giúp công nhân lao động vượt qua khó khăn, vững tin đồng hành gắn bó, thi đua lao động sản xuất thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại diện lãnh đạo Công ty, lãnh đạo đơn vị trao quà thăm hỏi công nhân khó khăn

Đồng chí Lê Dũng, Chủ tịch Công đoàn công ty chia sẻ với người lao động về tình hình sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống của Công ty.

           Phương Xoa

Like0

View 956

Facebook chat