Thông tin cổ đông

Title

ĐẢM BẢO TUYỆT ĐỐI AN TOÀN TRONG MÙA MƯA BÃO LÀ MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU TRONG CÔNG TÁC ATVSLĐ QUÝ III/2019

          Ngày 31 tháng 7 năm 2019, Công ty cổ phần Vật tư - TKV tổ chức Hội nghị đánh giá công tác kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó bí thư Đảng ủy - PGĐ Công ty; Đồng chí Lê Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác an toàn các đơn vị trong Công ty. Đồng chí Trương Quang Vệ- PGĐ Công ty chủ trì Hội Nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lâm Phú Sơn - Trưởng phòng kỹ thuật an toàn báo cáo đánh giá công tác kỹ thuật an toàn 6 tháng đầu năm 2019.  6 tháng đầu năm, các hoạt động sản xuất chính của Công ty có nhiều biến động do tác động của việc thay đổi bố trí sản xuất của các mỏ, các đơn vị bạn trong TKV. Bên cạnh đó Công ty có nhiều ngành nghề, địa bàn SXKD rộng, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển nhiều chủng loại hoạt động không tập trung dẫn đến công tác quản lý, điều hành, củng cố kỹ thuật gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro...

Về công tác Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm: Công ty đã tổ chức huấn luyện 6 nhóm đối tượng tổng cộng 802 người. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị.

Công nghệ thông tin đang được ứng dụng trong mọi lĩnh vực quản lý và phục vụ sản xuất kinh doanh, an ninh bảo vệ. Hệ thống nhận diện phương tiện, cấp phát tự động đã đi vào hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả trong công tác quản lý, cấp phát nhiên liệu cho từng phương tiện vận tải và kiểm soát chặt chẽ trung thực số lượng nhiên liệu được cấp,... Trong thời gian qua, hệ thống đã được mở rộng và thu được nhiều kết quả. Hiện tại MTS đã triển khai cung cấp lắp đặt hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng cho các đơn vị trong Tập đoàn TKV tổng số 1 397 phương tiện.

Công tác vệ sinh môi trường, trang bị bảo hộ lao động, cơ điện vận tải được quan tâm và triển khai cụ thể đến các đơn vị trong toàn Công ty.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như vận tải thủy: công tác đôn đốc, kiểm tra của Thuyền trưởng chưa được sát sao, thuyền viên thiếu kinh nghiệm trong việc vận hành. Lái xe chưa tuân thủ luật lệ an toàn giao thông.

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Trương Quang Vệ - Phó Giám đốc phụ trách công tác Kỹ thuật- An toàn Công ty nhấn mạnh, Quý III là trọng tâm của mùa mưa bão, các đơn vị cần lên phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường kiểm tra hiện trường, không được chủ quan ở bất cứ vị trí nào để phát hiện kịp thời các nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra.

 

Mục tiêu 6 tháng cuối năm Công ty đặt ra là: Không để xảy ra tai nạn lao động; sự cố cháy nổ, sự cố thiết bị và tai nạn giao thông. Đối với các phương tiện thủy cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thuyền máy trưởng thực hiện công tác duy tu thường xuyên, phát hiện kịp thời các nguy cơ. Kiểm tra hồ sơ, thiết kế đến thực địa các hệ thống chống sét, tiếp địa an toàn cho các công trình, đặc biệt là hệ thống tiếp địa an toàn cho các công trình, trạm, điểm cấp kinh doanh xăng dầu ngăn chặn cháy nổ.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Xoa

Like0

View 14732

Facebook chat