Thông tin cổ đông

Title

Đảng bộ Công ty CP Vật tư - TKV: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

          Trong năm 2022, Đảng bộ Công ty CP Vật tư- TKV đã khắc phục khó khăn, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, tạo nguồn cho những năm tiếp theo.

Đảng bộ Công ty luôn xác định công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới luôn luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên

           Đảng bộ Công ty CP Vật tư - TKV là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh. Hiện nay Đảng bộ Công ty có 04 Đảng uỷ bộ phận trực thuộc, 27 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ bộ phận, 01 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Công ty, với số lượng 291 đảng viên. Trong thời gian qua, Đảng bộ Công ty luôn xác định công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới luôn luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên, nhằm tăng cường củng cố xây dựng đội ngũ đảng viên ở các chi, Đảng uỷ trực thuộc đảm bảo về số lượng, chất lượng, từ đó nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên tại Hội nghị tổng kết năm 2022

         Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam đẩy mạnh tái cơ cấu, tinh giản bộ máy, biên chế lao động quản lý, phục vụ, phụ trợ; chủ trương đầu tư đổi mới công nghệ tiên tiến, hiện đại, tin học hóa, hiện đại hóa để giảm sức lao động, mỗi năm cũng như chủ trương dần thoái hết vốn các đơn vị phục vụ, phụ trợ cũng một nào đó đã ảnh hưởng đến động lực phấn đấu vào đảng của người lao động trong đơn vị.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ văn phòng Giám đốc, Đảng bộ Cơ quan văn phòng

          Đứng trước tình hình đó, Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng uỷ bộ phận trực thuộc làm tốt công tác phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty đã thực hiện tốt công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên, công tác cử quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng; công tác tạo nguồn đảng viên cũng được thực hiện rất chặt chẽ điều kiện kết nạp vào Đảng. Chính vì vậy, nhờ đó năm 2022 Đảng bộ Công ty đã kết nạp được thêm 12 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 10 đồng chí; bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới 10 đồng chí; bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 28 quần chúng ưu tú; giới thiệu đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213 của Trung ương cho 12 đồng chí.

Sinh hoạt chi bộ thường kỳ, nâng cao chất lượng công tác đảng

          Có được kết quả này là nhờ hàng loạt các giải pháp đã được triển khai như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, thanh niên, hội viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác giám sát, nắm tình hình tại các Chi, Đảng uỷ bộ trực thuộc, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các Chi, Đảng uỷ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên Sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, các đoàn thể quần chúng từ Cty đến các đơn vị trực thuộc trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, hội viên và quần chúng người lao động, việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của quần chúng để trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam...Đây cũng sẽ là những giải pháp xuyên suốt để tạo nguồn phát triển đảng viên cho những năm tiếp theo, đảm bảo số lượng đảng viên mới được kết nạp đạt từ 3% trên tổng số đảng viên theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty CP Vật tư - TKV lần thứ XII đã đề ra.

       Ngô Dương

Like1

View 6112

Facebook chat