Thông tin cổ đông

Title

Đảng bộ Công ty CP Vật tư - TKV: Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

         Là đơn vị hậu cần của Ngành than, được Tập đoàn TKV giao nhiệm vụ sản xuất và cung cấp các sản phẩm dầu nhờn Cominlub; cung cấp vật tư thiết bị ngành khai thác khoáng sản và xây dựng hạ tầng cơ sở phụ tùng; vật tư thay thế, bảo dưỡng sửa chữa các loại máy công trình, phương tiện vận tải, thiết bị khai thác mỏ lộ thiên, thiết bị khai thác hầm lò cho các đơn vị trong Tập đoàn. Địa bàn hoạt động của Công ty trải dài và rộng, phân tán từ Cẩm phả, Hạ Long, Uông Bí, do đó Đảng bộ Công ty đã chủ động nắm chắc tình hình, ban hành các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo tập hợp khối đại đoàn kết, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

        Từ đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp 2020-2025 đến nay, Đảng uỷ Công ty CP Vật tư - TKV đã ban hành 129 nghị quyết, 518 quy chế, quy định, quyết định, 38 chương trình, 174 kế hoạch và 1.159 công văn, thông báo, kết luận…để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác sát với thực tiễn của đơn vị.

        Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên luôn được Đảng bộ Công ty chú trọng, đặt lên hàng đầu, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2020-2025. Từ việc quan tâm chăm lo xây dựng, phát triển đảng viên ở khối sản xuất trực tiếp, lực lượng đoàn viên, thanh niên,...đều được lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên. Việc làm này đã tạo được niềm tin của quần chúng người lao động với tổ chức đảng, khơi dậy ý chí quyết tâm của quần chúng, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong toàn đơn vị vào Đảng, tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

         Bám sát hướng dẫn, quy định của cấp ủy cấp trên, Đảng uỷ Công ty đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc chủ động xây dựng quy chế làm việc, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể cấp uỷ và của từng đồng chí cấp ủy viên. Nội dung quy chế xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp ủy và trách nhiệm, quyền hạn cá nhân của các ủy viên cấp uỷ, nhất là của bí thư, các phó bí thư, cán bộ chủ chốt cơ quan chuyên môn các đơn vị trực thuộc.

        Đồng thời với đó, Đảng uỷ Công ty cũng yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc duy trì thường xuyên nền nếp sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; đồng thời yêu cầu các đảng bộ trực thuộc chỉ đạo các chi bộ trực thuộc duy trì thường xuyên nền nếp sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; có báo cáo thời gian, lịch họp cụ thể hằng tháng cho Đảng uỷ Công ty để tổng hợp báo cáo Đảng uỷ Than Quảng Ninh; hằng quý, Đảng uỷ Công ty phân công các đồng chí Đảng uỷ viên phụ trách, theo dõi các đơn vị trực thuộc để nắm tình hình, tham gia dự họp theo quy định của Đảng uỷ Công ty. Theo đánh giá của lĩnh vực Tổ chức của Đảng uỷ Công ty, hằng tháng, đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt xấp xỉ 100%.

         Việc duy trì tham dự sinh hoạt chi bộ của các đồng chí Đảng uỷ viên không những kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động của chi ủy, chi bộ cấp dưới để từ đó có những chấn chỉnh, định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mà còn tập trung giải quyết những đề xuất, kiến nghị, vấn đề phát sinh, nổi cộm từ phòng ban, đơn vị, phân xưởng, từng bước củng cố, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

         Đảng uỷ Công ty cũng thường xuyên đổi mới, nâng cao công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau mỗi một nghị quyết của Đảng được ban hành, Đảng uỷ Công ty đều tổ chức quán triệt, triển khai nghiên cứu, học tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động và yêu cầu viết bản cam kết, qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

         Trong công tác phát triển Đảng, Đảng uỷ Công ty luôn quan tâm, chú trọng phát triển đội ngũ đảng viên là những công nhân lao động trực tiếp, đoàn viên, thanh viên,...Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng uỷ Công ty đã kết nạp được 44 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên thành 291 đảng viên.

         Ngoài ra, Đảng uỷ Công ty đã chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Học và làm Bác” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, thực hiện quy chế dẫn chủ ở cơ sở, xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”. Đến nay, có 02 Đảng bộ: Đảng bộ Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả và Đảng bộ Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai đã vinh dự được Đảng uỷ Than Quảng Ninh tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 02 cá nhân được Đảng uỷ Than tuyên dương hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tiêu biểu; Đảng uỷ Công ty cũng đã biểu dương, khen thưởng 38 gương “Người Thợ Mỏ - Người Chiến sỹ”.

          Cùng với đó, Đảng uỷ Công ty cũng đã thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm theo đúng quy định, hướng dẫn của các cấp uỷ đảng; năm 2020 có 05 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 28 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 03 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, 44 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 235 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 18 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; năm 2021 có 08 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 12 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, 41 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 203 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 49 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; năm 2022 có 05 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 21 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 03 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, 47 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 223 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 02 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; năm 2023 có 06 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 26 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 45 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 236 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát, thực thi kỷ luật Đảng gắn với công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn, các đoàn thể quần chúng được tập trung chỉ đạo đảm bảo đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, dễ phát sinh sai sót. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng uỷ, cơ quan chuyên môn và các đoàn thể quần chúng Công ty đã thực hiện 100 cuộc kiểm tra, giám sát, phúc tra đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, đảng viên và các đơn vị.

        Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty, cho biết: Đảng uỷ Công ty tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp uỷ, bí thư cấp uỷ đơn vị trực thuộc, bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát vào việc chấp hành, thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương đối với đảng viên là người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở và công tác cán bộ tại một số đơn vị trực thuộc, kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

         Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Đảng uỷ TKV thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XII đã đề ra.

              Ngô Dương

 

Like1

View 2999

Facebook chat