Title

ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ SỐ LIỆU KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2021

             Ngày 12/8/2021, tại Văn phòng Công ty, đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đăng cai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê số liệu kiểm tra, giám sát năm 2021 theo quyết định của Đảng ủy Than Quảng Ninh.

           

             Tham gia giảng dạy có các đồng chí Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy than Quảng Ninh và 22 học viên phụ trách công tác kiểm tra tại các đơn vị vùng Hạ Long.

         

             Tại lớp bồi dưỡng, học viên được truyền đạt kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát trong các tổ chức, cơ sở đảng, bài giảng chính là những biểu báo cáo thực tế  đơn vị đang áp dụng. Sau khi học xong, các học viên làm bài tập tại lớp và được giải đáp những vướng mắc trong qua trình triển khai thực hiện.

             Lớp bồi dưỡng diễn ra trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp các học viên đã nghiêm túc thực hiện 5K trong suốt thời gian học.

           

                                       Các đồng chí giảng viên và học viên chụp ảnh lưu niệm tại Công ty

                                                                         Nguyễn Thị Xoa

Like0

View 7715

Facebook chat