Thông tin cổ đông

Title

Hiệu ứng lan tỏa tích cực của hình ảnh “Người thợ mỏ-Người Chiến sỹ”

 Hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” đang trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ Công ty CP Vật tư - TKV trong những năm qua.

        Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Công ty về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, trong đó có nội dung xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”. Các chi, đảng bộ trực thuộc đã bám sát các tiêu chí của hướng dẫn số 05-HD/ĐU ngày 11/6/2020 của Đảng ủy Công ty v/v Hướng dẫn xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” để triển khai và xây dựng hình ảnh trong các dịp sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Công ty về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, trong đó có nội dung xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ

          Theo đó, việc xây dựng, tôn vinh các tấm gương đảng viên điển hình trong đơn vị, rà soát và lựa chọn các hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” để tuyên dương được thực hiện thường xuyên dựa trên các tiêu chí như: Chấp hành tốt kỷ luật lao động, quy trình, quy phạm kỹ thuật, an toàn, có ngày công lao động, năng suất lao động cao; Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, đồng chí; chủ động sáng tạo nghiên cứu khoa học kỹ thuật vào quản lý và sản xuất, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Tư tưởng chính trị vững vàng, thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Chấp hành đúng và bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Ý thức kỷ luật tốt, tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ, chấp hành sinh hoạt nơi cư trú và thực hiện các quy định của địa phương, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, mẫu mực, có tinh thần trách nhiệm cao được đồng nghiệp tín nhiệm, luôn tham gia ý kiến phát biểu xây dựng chi bộ tạo ra chuyển biến tích cực, có sức lan toả mạnh mẽ…

Đồng chí Hoàng Hữu Phước," Người Thợ mỏ- người Chiến sỹ', XN Vận tải Xếp dỡ

        Hàng tháng các tấm gương tiêu biểu được các Chi, Đảng bộ trực thuộc đề nghị với Đảng bộ Công ty, Ban thường vụ Đảng ủy Công ty thẩm định hồ sơ, báo cáo qua đó đề xuất Đảng uỷ Công ty xem xét lựa chọn các tấm gương điển hình để biểu dương khen thưởng định kỳ. Các hình thức biểu dương cũng phong phú và đa dạng nhằm động viên khích lệ người đảng viên ưu tú như tại các vị trí sản xuất trực tiếp của đảng viên như tại phân xưởng, phòng ban; tại các kì sinh hoạt chi bộ định kì; tại các kì họp sơ kết, tổng kết Đảng toàn Đảng bộ Công ty hoặc tại Khu di tích lịch sử, Đài tưởng niệm 12/11 trong khuôn viên Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả, tại Tượng đài “Vinh quang thợ mỏ Việt Nam”, Quảng trường 12/11.

Hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” trong các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh tại các chi bộ như: bốc xếp, vận tải thủy, kinh doanh vật tư, cấp phát xăng dầu, cán bộ quản lý cấp phòng ban

        Trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ Công ty đã thực hiện biểu dương, khen thưởng đối với 16 hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” trong các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh tại các chi bộ như: bốc xếp, vận tải thủy, kinh doanh vật tư, cấp phát xăng dầu, cán bộ quản lý cấp phòng ban... Các phần thưởng tuy rất nhỏ về mặt vật chất nhưng đã tạo được sự động viên, khích lệ các đồng chí đã có thành tích xuất sắc và chứa đầy sự tự hào khi được tôn vinh trước đồng chí, đồng nghiệp của các đảng viên tiêu biểu, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa trong phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm được giao, phát huy vai trò, tạo hiệu ứng tích cực về tấm gương “Người Thợ mỏ- Người Chiến sỹ” trong Đảng bộ Công ty.

Hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” trong các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh tại các chi bộ như: bốc xếp, vận tải thủy, kinh doanh vật tư, cấp phát xăng dầu, cán bộ quản lý cấp phòng ban

         Thời gian tới Đảng uỷ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng nhân rộng hình ảnh tấm gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sĩ” trong các chi, đảng bộ trực thuộc nhằm thúc đẩy phong trào ngày càng lan toả rộng khắp góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ Công ty ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

           Thu Duyên

Like1

View 7732

Facebook chat