Title

Hội nghị người lao động năm 2023 Cơ quan văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư- TKV thành công tốt đẹp

             Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 cùng với hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2022, vừa qua, Cơ quan Văn phòng Công ty đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 cùng với Hội nghị tổng kết công tác năm 2022.

            Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Tạ Quang Tuấn - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty, Lê Dũng- Chủ tịch Công đoàn Công ty, Nguyễn Thế Hùng- Bí thư Đảng bộ Cơ quan Văn phòng.

           Hội nghị đã được nghe đồng chí Ninh Thị Mỹ Ngà - Thủ trưởng cơ quan Văn phòng trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công tác và thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Cơ quan văn phòng.

          Theo đó, năm 2022 là một năm khó khăn do ảnh hưởng của chiến tranh Nga- Ucraina dẫn đến giá cả nguyên liệu tăng, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của Công ty, tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo Công ty, sự phối kết hợp chặt chẽ với các phòng, ban và các đơn vị trong Công ty, cùng với sự đoàn kết thống nhất của CBCNV Cơ quan Văn phòng đã tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Quang Tuấn - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Công ty đã biểu dương những cố gắng của tập thể CBCNV Cơ quan văn phòng. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng, trách nhiệm của mỗi cá nhân cán bộ, nhân viên Cơ quan văn phòng là mắt xích quan trọng trong việc kết nối giữa các đơn vị trong Công ty. Năm 2023 dự báo nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cán bộ công nhân viên Cơ quan văn phòng phải thực sự tập trung trí tuệ, sức lực trong mọi công việc, tự giác học tập, nâng cao trình độ, nỗ lực hơn nữa, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

           Hội nghị đã tiến hành tất cả các nội dung đề ra, bỏ phiếu thăm dò, tín nhiệm cán bộ quản lý năm 2022, bầu đại biểu đi dự Hội nghị NLĐ Công ty năm 2023 và bầu tiểu với số phiếu cao và tập trung. Hội nghị đã quyết nghị những nội dung quan trọng triển khai thực hiện trong năm 2023 với sự đồng thuận 100% đại biểu có mặt.

           Phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo, đồng lòng của cán bộ công nhân viên Cơ quan Văn phòng, tin rằng năm 2023 Cơ quan Văn phòng sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu Hội nghị đề ra.

             Nguyễn Thị Xoa

Like0

View 3952

Facebook chat