Thông tin cổ đông

Title

HỘI NGHỊ THÔNG QUA BÁO CÁO THẨM TRA XÁC MINH TẠI ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ -TKV

              Chiều 15/3, tại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV,  Đảng ủy Than Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư - TKV về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, nghị quyết Đại hội V Đảng bộ Than Quảng Ninh giữa nhiệm kỳ 2020-2025; việc triển khai thực hiện nghị quyết số 05- NQ/ĐU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025; việc khắc phục các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát của cấp trên tại đơn vị trong năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh kết luận Hội nghị

           Thành phần đoàn làm việc đại diện Đảng ủy Than Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Than Quảng Ninh cùng các đồng chí đại diện các Ban Đảng ủy trong đoàn kiểm tra; đại diện Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Công ty.

Đồng chí Bùi Xuân Vững, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy TQN báo cáo kết quả thẩm tra

            Hội nghị đã nghe đại diện các Ban Đảng ủy Than Quảng Ninh thông qua báo cáo thẩm tra xác minh, theo đó các nội dung được kiểm tra của Công ty đã đáp ứng được yêu cầu của Đoàn kiểm tra, tổ chức thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đại hội đề ra theo tiến độ kế hoạch các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh hằng năm hoàn thành theo kế hoạch được giao; Công tác xây dựng Đảng được thực hiện tốt, cán bộ đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;… Bên cạnh những kết quả đạt được Đoàn kiểm tra yêu cầu Đảng bộ Công ty khắc phục một số tồn tại như: Kỹ năng tổ chức sinh hoạt Chi bộ chưa được toàn diện, sáng tạo; Cấp ủy đơn vị cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng hình tượng Người Thợ mỏ, Người Chiến sỹ tạo sức lan tỏa đến cán bộ đảng viên, người lao động.

Đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra

           Đại diện đơn vị được kiểm tra, đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra và sẽ triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

            Kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một phần quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Thông qua việc kiểm tra, giám sát để giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng và củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó chủ nhiệm UBKT ĐUTQN, thư ký đoàn kiểm tra thông qua biên bản làm việc

         Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Cổ phần Vật tư - TKV quyết tâm tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, nghị quyết Đại hội V Đảng bộ Than Quảng Ninh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Phương Xoa

Like0

View 6974

Facebook chat