Title

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

             Chiều ngày 19/12, Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư - TKV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Bùi Văn Ngợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy TQN; Đ.c Trần Thế Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty.

Đồng chí Tạ Quang Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Báo cáo công tác năm 2022

         Trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 có nhiều diễn biến phức tạp, giá nguyên Vật liệu tăng cao, mưa bão kéo dài ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022, theo đó các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, điều kiện làm việc, thu nhập của người lao động tiếp tục được quan tâm, cải thiện. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và có những nét nổi bật.   

                                                             Quang cảnh Hội nghị

          Năm 2022, toàn Đảng bộ có 05 chi, đảng bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 18 chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 03 chi bộ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Tổng số đảng viên được đánh giá, xếp loại 288/300 đảng viên, đạt 96 %, trong đó có 51 đảng viên HTXSNV, 219 đảng viên HTTNV; 12 đảng viên không tham gia đánh giá, xếp loại do chưa đủ thời gian theo quy định. Trong năm đảng bộ Công ty đã kết nạp 12 đảng viên.

            Để thực hiện thành công Nghị quyết số 92-NQ/ĐU năm 2023, Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đề ra 6 nhiệm vụ . Đó là: (1) Phòng, chống kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, chăm lo bảo vệ sức khỏe người lao động; (2) Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (3) Nâng cao năng lực điều hành, sản xuất kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào sụ phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng của tỉnh QN; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất; tích cực bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, chăm lo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; (4) Tăng cường quản trị doanh nghiệp, quản trị chi phí; đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Phát huy hiệu quả công tác đầu tư, đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, chuyển đổi số trong quản lý sản xuất; (5) Chú trọng công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự ; (6) Bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm" trong Tập đoàn với xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; tăng cuờng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng về đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đối mới, sáng tạo trong doanh nghiệp.

          Đồng chí Bùi Văn Ngợi, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo ĐU TQN phát biểu chỉ đạo Hội nghị
      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Bùi Văn Ngợi, Ủy viên BTVĐU, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh và đồng chí Trần Thế Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư -TKV đã đạt được trong năm 2022, yêu cầu Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục bám sát chỉ đạo, Nghi quyết của cấp ủy cấp trên; Tiếp tục thực thực hiện mục tiêu An toàn- Phát triển- Hiệu quả; Xây dựng chương trình công tác năm 2023 cụ thể từ cấp ủy chi bộ; Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát đảm bảo thời gian, tiến độ; Nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng đến với cán bộ đảng viên, công nhân viên Người lao động trong toàn đơn vị

Trao giấy khen cho các Đảng bộ trực thuộc có thành tích trong phong trào thi đua dân vận khéo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

          Hội nghị đã công bố các quyết định và trao tặng Giấy khen cho 03 Đảng bộ đã có thành tích trong phong trào thi đua dân vận khéo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 và 05 chi, đảng bộ trực thuộc, 51 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ảnh khen thưởng các đảng viên xuất sắc 

                                 Nguyễn Thị Xoa

Like0

View 5017

Facebook chat