Title

Hội nghị về triển khai hoạt động kinh doanh, cung ứng xăng dầu năm 2023

           Kinh doanh xăng dầu được coi là lĩnh vực quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh của MTS. Xăng, dầu là hàng hóa không thể thiếu được trong tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ.

            Sáng 6/4, Công ty Cổ phần Vật tư- TKV tổ chức Hội nghị về triển khai hoạt động kinh doanh, cung ứng xăng dầu năm 2023. Thành phần dự Hội nghị Đại biểu Công ty: Các đồng chí Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN Công ty; đại biểu đơn vị: Giám đốc, Quyền Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh xăng dầu, Trưởng phòng phụ trách công tác kinh doanh xăng dầu, kế hoạch, kỹ thuật, Quản đốc Phân xưởng Vận tải bộ. Đồng chí Tạ Quang Tuấn - Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

            Đồng chí nNuyễn Thế Hùng, báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh xăng dầu

           Đánh giá hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2022, các đơn vị đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh và cung ứng nhiên liệu tại đơn vị về cơ bản tuân thủ các quy chế, quy định của TKV, MTS và các quy định của pháp luật; đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó kết quả sản xuất đạt được: Tổng sản lượng toàn Công ty xăng các loại và dầu Diesel: 234.868 nghìn lít trong đó: cấp kho 184.532 nghìn lít, cấp thẳng: 8.625 nghìn lít, cấp lẻ 41.711 nghìn lít.

           Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc XN Vật tư Cẩm Phả báo cáo thuận lợi, khó khăn của đơn vị 

          Hội nghị đã nghe các đơn vị báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, cung ứng xăng dầu và nêu ra những khó khăn, vướng mắc cùng thảo luận, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn.

           Đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty kết luận Hội nghị

           Kết luận Hội nghị đồng chí Tạ Quang Tuấn, Giám đốc Công ty nhận định: Dự báo thị trường kinh doanh xăng dầu tiếp tục có những diễn biến khó lường về nguồn cung xăng dầu, về thay đổi giá sẽ tạo ra những áp lực, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, vì vậy, thời gian tới Công ty cần phải có giải pháp điều hành tuân thủ nguyên tắc: Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác điều hành kinh doanh xăng dầu; Tăng tính chủ động trong công tác tìm kiếm thị trường; Tạo sự gắn kết trong công tác phối hợp giữa các phòng ban và đơn vị, giữa các Công ty trong Tập đoàn; Phát huy những điểm tích cực của cơ chế hiện hành và rà soát, đánh giá khắc phục những điểm còn hạn chế, bất cập; Áp dụng công nghệ tự động nhằm tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, hiệu quả trong hoạt động cung ứng, kinh doanh xăng dầu.

           Nhân dịp này Công ty khen thưởng cho các đơn vị đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác tiêu thụ xăng dầu năm 2022.

             Phương Xoa

Like0

View 2879

Facebook chat