Title

Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh

           Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh thực hiện Quy định số 345-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về “cấp ủy viên các cấp; cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, cấp ủy trực thuộc tỉnh dự sinh hoạt chi bộ”, ngày 6/9, đồng chí Trần Thế Nhung, Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Than Quảng Ninh, Thành viên Tổ 930 của Đảng ủy Than Quảng Ninh và đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty, đã dự buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Kinh doanh Dầu nhờn, Đảng bộ Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả. Đây là một trong những chi bộ, đơn vị điển hình của Đảng bộ Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả về công tác kinh doanh các sản dầu nhờn Cominlub và dầu mỡ nhờn hãng khác.

  

          Chi bộ Kinh doanh Dầu nhờn, Đảng bộ Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả có 14 đảng viên, thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, tiếp thị, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm dầu nhờn Cominlub tại các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

          Tại buổi sinh hoạt thường kỳ, đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh doanh Dầu nhờn đã triển khai đến toàn thể đảng viên các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Than Quảng Ninh, của Đảng ủy Công ty CP Vật tư - TKV và của Đảng ủy Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả; công tác phát triển đảng viên; kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 của Chi bộ.

          Cũng tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 9, Chi bộ Kinh doanh Dầu nhờn, Đảng bộ Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm hình ảnh “Người Thợ mỏ- Người Chiến sỹ” tháng 9 năm 2022 đối với đồng chí Đinh Văn Ninh.

           Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Thế Nhung, Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Than Quảng Ninh và đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty CP Vật tư - TKV đã đánh giá cao tinh thần chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ và các ý kiến phát biểu đóng góp của các đảng viên Chi bộ Kinh doanh Dầu nhờn, Đảng bộ Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả; các nội dung sinh hoạt của Chi bộ  đã được Chi ủy chuẩn bị tốt, bài bản, nhiều nội dung, các bước sinh chi bộ đảm bảo, thực hiện đúng theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh Quảng Ninh, Đảng ủy Than Quảng Ninh và của Đảng ủy Công ty. Ngoài ra, các đồng chí cũng đề nghị Chi bộ Kinh doanh Dầu nhờn tiếp tục thông tin các văn bản mới của cấp trên và tiếp tục triển khai Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Đồng thời, các đồng chí cũng đã thông tin nhanh tới các đảng viên tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp - Than Khoáng sản Việt Nam và của Công ty CP Vật tư - TKV 8 tháng đầu năm 2022.

         Để tiếp tục nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt, các đồng chí yêu cầu Chi bộ Kinh doanh Dầu nhờn nói riêng, Đảng bộ Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả nói chung cần tiếp tục củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo cấp ủy, duy trì nền nếp sinh hoạt của cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên...Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phát triển đảng viên mới. Các đồng chí cũng đề nghị Chi bộ cần bám sát từng lĩnh vực cụ thể để xây dựng Nghị quyết hàng tháng phù hợp, sát với thực tế và mang lại hiệu quả đối với sự phát triển của Xí nghiệp. Bên cạnh đó, Chi bộ cần nắm rõ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, tâm tư, nguyện vọng của từng đảng viên.

           Văn phòng Đảng ủy

Like2

View 4474

Facebook chat