Title

KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÍ NGHIỆP VẬT TƯ HÒN GAI NHIỆM KỲ 2020-2025

             Ngày 01/11/2021, tại Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai, Đảng uỷ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV tổ chức trao quyết định chuẩn y kết quả bầu Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã trao quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Tuân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Xí nghiệp, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

           Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty ghi nhận những cố gắng, nỗ lực mà đồng chí Nguyễn Văn Tuân đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn với vai trò là Bí thư Đảng ủy, đứng đầu cấp ủy đồng chí Tuân tiếp tục phấn đấu học hỏi, tiếp tục thực hiện đúng các quy định của Đảng đặc biệt là công tác cán bộ; công tác kiểm tra giám sát trong Đảng; phát huy dân chủ; không ngừng xây dựng mối đoàn kết gắn bó trong nội bộ để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Xí nghiệp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Xí nghiệp, Công ty ngày càng phát triển, ổn định và bền vững. Đề nghị toàn thể đảng viên Đảng bộ Xí nghiệp phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết để đồng chí Nguyễn Văn Tuân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

          Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Tuân cảm ơn sự tin tưởng và quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban lãnh đạo Công ty. Đồng thời khẳng định trên cương vị công tác sẽ đem hết trí tuệ, sức lực, không ngừng học hỏi, tu dưỡng để cùng tập thể BCH, lãnh đạo Xí nghiệp phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao,  góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững của MTS những năm tiếp theo.

                         Văn phòng Đảng ủy

Like0

View 6762

Facebook chat