Thông tin cổ đông

Title

Mô hình tổ chức bộ máy sau tái cấu trúc Công ty Cổ phần Vật tư- TKV

          Sau nhiều tháng thực hiện xây dựng đề án tái cấu trúc tổ chức Công ty, thực hiện Quyết định số 1016/ QĐ-TKV ngày 19/6/2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc Thông qua đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Vật tư- TKV đến năm 2025.

          Ban lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng Phân xưởng sản xuất dầu nhờn 12/11.

          Ngày 01/7/2024, Công ty Cổ phần Vật tư - TKV chính thức từ mô hình Công ty hai cấp chuyển về hoạt động một cấp theo đó chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả, Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai, Xí nghiệp Vận tải Xếp dỡ, thành lập 14 phòng, phân xưởng trực tiếp sản xuất trực thuộc Công ty. Để phù hợp với mô hình mới, Đảng uỷ thành lập mới 06 chi bộ, giữ nguyên 08 chi bộ; Công đoàn Công ty thành lập mới 14 công đoàn bộ phận, Đoàn Thanh niên Công ty thành lập 5 chi đoàn khối.

         Đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty có buổi làm việc đầu tiên với các phòng, phân xưởng mới thành lập.

         Mục tiêu sau tái cơ cấu là tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động để Công ty trở thành doanh nghiệp có trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại, phát triển bền vững, hài hoà với môi trường và người lao động. Tập trung mọi nguồn lực để tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh đồng thời mở rộng kinh doanh những lĩnh vực, dịch vụ tạo ra giá trị tăng cao. Tiếp tục là đơn vị giữ vai trò chủ đạo trong việc cung cấp các dịch vụ, sản phẩm phục vụ sản xuất, kinh doanh than của TKV, đặc biệt là cung ứng xăng dầu, dầu nhờn Cominlub.

            Ban lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng Phân xưởng Vận tải bộ

          Việc kiện toàn cơ cấu trong thời điểm hiện tại là cần thiết và đúng chủ trương theo chỉ đạo của Tập đoàn giúp tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng năng suất lao động, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động.

        

                Ban lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng Phân xưởng Vận tải thuỷ

               Phương Xoa

Like0

View 861

Facebook chat