Thông tin cổ đông

Title

MTS: ĐỒNG LOẠT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 – 2020

Trong 5 ngày từ 17/7 – 21/7/2017, Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận Công ty Cổ phần Vật tư – TKV đã đồng loạt tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội đã được nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Trong nhiệm kỳ qua, công ty dù có nhiều biến động về tình hình sản xuất kinh doanh, cũng như những thay đổi về mặt tổ chức - nhân sự. Nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận đã luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra. Mặc dù hoạt động SXKD của công ty còn gặp nhiều khó khăn, song các chi bộ luôn cố gắng khắc phục và tìm ra những giải pháp mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Song song với công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, thì công tác quản lý Đảng viên, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của ĐU công ty, ĐU Than Quảng Ninh, duy trì nề nếp sinh hoạt theo đúng quy định, chất lượng nội dung sinh hoạt chi ủy, chi bộ được nâng cao, giữ gìn tốt ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, góp phần tích cực cùng toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, ổn định đời sống, việc làm và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Tập đoàn và Đại hội cổ đông giao phó. 

Tới tham dự ĐH chi bộ Kế hoạch – Thương mại có Đ/c Bùi Khắc Trực – Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh, cùng các Đ/c trong ban tổ chức Đảng ủy Công ty. Sau khi lắng nghe Báo cáo ĐH và những ý kiến tham luận của các Đ/c Đảng viên, Đ/c Bùi Khắc Trực đã đánh giá cao kết quả mà chi bộ đạt được, đồng thời cũng đưa ra những chỉ đạo và một số ý kiến như thực hiện các nhiệm vụ chủ chốt theo Nghị quyết số 04 –NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mặt khác tiếp tục phát huy tinh thần “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về tính dân chủ ở cơ sở.

 

Thông qua bầu cử, ĐH các chi bộ đã bầu ra Ban Chi ủy mới cho nhiệm kỳ 2017 – 2020 với các chức danh Bí thư và Phó Bí thư. ĐH tin rằng với năng lực, trách nhiệm và sự nhiệt tình của mình, các đồng chí trong Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đặt ra về hoạt động sản xuất và thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra tại ĐH.

 

Like0

View 20460

Facebook chat