Thông tin cổ đông

Title

MTS hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

              Triển khai kế hoạch 912/KH-MTS ngày 31/03/2023, Công ty cổ phần Vật tư – TKV (MTS) đã có nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động diễn ra từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023.

Các đơn vị đồng loạt tổ chức phát động hưởng ứng

           Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong các đơn vị thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện kiểm soát các nguy cơ, rủi ro và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe NLĐ, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động (TNLĐ), sự cố thiết bị (SCTB). Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên các cấp với chính quyền địa phương trong triển khai các chương trình, hành động cụ thể để phòng ngừa TNLĐ; cải thiện điều kiện lao động, phát động phong trào thi đua, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh.

         Công ty đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng theo hướng kết hợp tổ chức Tháng An toàn, vệ sinh lao động với Tháng công nhân; Phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ trong toàn Công ty.

Cán bộ công nhân viên Công ty tham gia Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ 

         Để triển khai hiệu quả tháng hành động, Công ty đã xây dựng kế hoạch thực hiện với các giải pháp, biện pháp phù hợp với điều kiện thục tiễn và đồng bộ trong tổ chức thực hiện; góp phần thực hiện mục tiêu “xây dựng MTS ngày càng "xanh - sạch - đẹp",  đảm bảo ATVSLÐ và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động”, tiếp tục nâng cao ý thức, nhận thức của CBCNV và NLĐ trong việc phòng ngừa, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhằm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, phòng bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch Covid-19, phòng chống các dịch bệnh khác, đảm bảo tính mạng của người lao động tại các cơ sở lao động với chủ đề trọng tâm là "Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng nơi làm việc".

         Bên cạnh việc tổ chức rà soát, xây dựng, sửa đổi các quy trình trong hoạt động SXKD; nghiên cứu cải thiện điều kiện làm việc, giải pháp giảm căng thẳng tại nơi làm việc là một nội dung quan trọng, có tính đổi mới, cần thiết trong việc quan tâm tới đời sống tinh thần của người lao động. Với ý nghĩa đó, Công ty đã triển khai các giải pháp như: tiếp tục đổi mới và tăng cường các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thông nội bộ để thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro gây TNLĐ và phát các tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về ATVSLĐ đến các đơn vị, người lao động, tổ chức cho người lao động đi tham quan, du lịch trong nước và nước ngoài....

Huấn luyện về kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động  

          Cùng với kế hoạch hướng dẫn, huấn luyện về kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; kỹ năng phòng ngừa TNLĐ; về các quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, người lao động khi tham gia bảo hiểm TNLĐ, Công ty tiếp tục tổ chức các hoạt động có sự tham gia của người lao động như: tọa đàm, đối thoại, hội thi về ATVSLĐ về triển khai chính sách với doanh nghiệp, người lao động về ATVSLĐ; tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, hội nghị, hội thảo chuyên đề về ATVSLĐ. Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, phòng ngừa TNLĐ và cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

Hội nghị đối thoại Người lao động định kỳ năm 2023

          Lập kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo qui định hiện hành và tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

         Cũng trong dịp này, các hoạt động diễn tập phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai dồng loạt trong ngày 5/5/2023, thu hút được sự tham gia của đông đảo CBCNV và người lao động trong Công ty.

Diễn tập PCCC, TKCN

          Với các nội dung thiết thực, hướng tới người lao động, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2003 mang ý nghĩa quan trọng, tạo nên một điều kiện lao động tiện nghi hơn, thuận lợi hơn và môi trường lao động ngày càng được cải thiện tốt hơn để ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau và giảm sút sức khoẻ cũng như những thiệt hại khác đối với người lao động, nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoẻ và tính mạng NLĐ, trực tiếp góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động và bảo vệ môi trường.

                Hoàng Hoa

Like9

View 4724

Facebook chat