Thông tin cổ đông

Title

MTS- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên năm 2023

         Chiều 14/12, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Vật tư- TKV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên năm 2023. Dự chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: đại diện Đảng ủy Than Quảng Ninh; Đoàn Than Quảng Ninh; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty.

Đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo công tác Đảng năm 2023

Đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đánh giá các mặt công tác xây dựng Đảng theo đó năm 2023, đảng bộ Công ty đã lãnh chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Doanh thu: 4.321 tỷ / 4.200 tỷ đạt 103%

Giá trị SX: 505 tỷ /480 tỷ đạt 105%

Lợi nhuận: 21,5 tỷ / 17,8 tỷ đạt    121%

Tiền lương bình quân: 11.183.000đ

Quang cảnh Hội nghị

            Đảng ủy Công ty đã ban hành Nghị quyết số 92-NQ/ĐU ngày 19/12/2022 về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 trong đó tập trung các nội dung: đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới; Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người lao động, công tác quốc phòng an ninh. Triển khai và thực hiện có hiệu quả mô hình dân vận khéo, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phong trào xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ- người Chiến sỹ”. Đảng ủy Công ty được Đảng bộ Than Quảng Ninh khen thưởng 01 mô hình và 01 hình ảnh Người Thợ mỏ- Người Chiến sỹ năm 2023.

Khen thưởng hình ảnh Người Thợ mỏ- Người Chiến sỹ tiêu biểu năm 2023

       Hoạt động công đoàn năm 2023

Đồng chí Lê Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023

        Thực hiện chủ đề hoạt động của năm 2023 ” Sáng tạo- thiết thực- vượt khó- thích ứng an toàn” Công đoàn Công ty đã có nhiều hoạt động cụ thể: Phối hợp cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch liên tịch phát động thi đua năm 2023“Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” với mục tiêu tổng quát là “An toàn- Phát triển- Hiệu quả”, phát động phong trào “01 triệu sáng kiến” người lao động tích cực đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, cải thiện điều kiện làm việc và phục lợi cho NLĐ, ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập cho Người lao động; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ Công đoàn; tham gia có trách nhiệm vào công tác điều hành, các chế độ, chính sách cho NLĐ, các giải pháp về thu nhập, việc làm. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm tất cả vì đoàn viên và người lao động. Đại hội đã bầu ra 10 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành để lãnh đạo thực hiện nghị quyết đề ra.

Các công đoàn đơn vị nhận giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 do Công đoàn Công ty trao tặng.

Hoạt động Đoàn thanh niên

Bí thư ĐTN Công ty Ninh Hải Hà triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

          Hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên đã được duy trì thực hiện tốt và đạt nhiều kết quả rõ nét. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng đã triển khai được các nội dung quan trọng và thiết thực, nâng cao một bước nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên. Công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, hoạt động xã hội, vì cộng đồng được duy trì tốt và phát huy được ý nghĩa, hiệu quả.

Đoàn viên thanh niên nhận giấy khen của Đoàn than Quảng Ninh trong phong trào đoàn 2023.

         Năm 2023, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công ty được Đoàn than Quảng Ninh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 tập thể và 02 cá nhân được giấy khen của Đoàn Than Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc XN Vật tư Cẩm Phả tham luận công tác mở rộng thị trường tiêu thụ dầu Cominlub

            Hội nghị đã  ý tiếp thu ý kiến tham luận của Đảng bộ Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác mở rộng thị trường tiêu thụ dầu Cominlub; Tham luận của Công đoàn Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả thực hiện đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường; không để xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc tai nạn nặng từ 02 người trở lên/1 năm. Tham luận của Chi đoàn chi nhánh Hà Nội về Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số.

 Đồng chí Hoàng Việt Phương, UV BCH Tỉnh đoàn, Bí thư đoàn Than Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Phương, UV BCH Tỉnh đoàn, Bí thư đoàn Than Quảng Ninh báo cáo một số thông tin và nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam.

Các tập thể được khen thưởng Mô hình dân vận khéo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên được Công ty và cấp trên khen thưởng.

Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

                      Phương Xoa

Like0

View 5117

Facebook chat