Thông tin cổ đông

Title

MTS- Tổng kết lớp nâng cao năng lực quản lý dành cho cán bộ cấp trung

         Sáng ngày 20/11, Công ty Cổ phần Vật tư- TKV tổ chức tổng kết lớp nâng cao năng lực quản lý dành cho cán bộ quản lý cấp trung tại Văn phòng Công ty. Tham dự tổng kết lớp học có đồng chí Phạm Đăng Phú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cùng 41 học viên là cán bộ quản lý cấp trung trong Công ty. - Khóa học gồm 05 chuyên đề học: Lập kế hoạch – Tổ chức thực hiện công việc hiệu quả; Kỹ năng giao việc và đánh giá nhân viên; Chân dung cán bộ quản lý cấp trung MTS; Kỹ năng lập báo cáo; Kỹ năng thuyết trình. Cuối đợt học, học viên thực hiện bài thu hoạch để bản thân tự đánh giá, áp dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tế tại đơn vị.

        Đồng chí Vũ Thanh Sơn, Trưởng phòng Tổ chức Lao động báo cáo kết quả lớp học

       Báo cáo kết quả học tập, đồng chí Vũ Thanh Sơn, Trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty đánh giá:

       Phần lớn các chuyên đề đều phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của đối tượng đào tạo. Chương trình được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kỹ năng quản trị cần thiết để trở thành một nhà quản lý cấp trung chuyên nghiệp. Thông qua khóa học giúp các học viên ghi nhớ và nắm vững các kiến thức, kỹ năng quản trị cần thiết cho nhà quản lý cấp trung; Áp dụng những kiến thức học được trong khóa học để nâng cao hiệu quả công việc và năng lực quản lý của Nhà quản lý cấp trung.

       Các giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu, rộng, tích cực tương tác với học viên đưa ra các tình huống thực tế giúp học viên nắm được nội dung cần truyền đạt hiệu quả hơn.

       Trong các buổi học luôn có sự phối hợp của trường Quản trị kinh doanh cùng phụ trách lớp MTS, có báo cáo thường xuyên, hàng ngày về Phòng Đào tạo Nhà trường và phòng tổ chức lao động của MTS. Chính sự sát sao trong công tác quản lý đã tạo được ý thức học tập tốt cho lớp học.

          Chủ tịch HĐQT Công ty Phạm Đăng Phú đánh giá lớp học

       Phát biểu tại buổi tổng kết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phạm Đăng Phú nhấn mạnh tầm quan trọng của Công tác quản lý cán bộ, mục tiêu công tác đào tạo cán bộ cấp trung. Nhận xét về Bài thu hoạch sau khóa học, nhiều đồng chí làm bài tâm huyết, nghiêm túc, có nhiều ý tưởng sáng tạo, đổi mới.

Đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tổng kết lớp học

       Đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty yêu cầu các đồng chí cán bộ cấp trung cần tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo quản lý nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, thế hệ kế cận của Công ty.

            Học viên tiêu biểu được khen thưởng

        Nhân dịp này Công ty đã khen thưởng cho 02 tập thể và 10 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực và đạt thành tích cao trong quá trình học tập.

        Phương Xoa

Like0

View 6068

Facebook chat