Thông tin cổ đông

Title

Nhìn lại 5 năm thực hiện Phong trào xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ- Người Chiến sỹ”

         Đảng bộ Công ty CP Vật tư - TKV hưởng ứng và thực hiện Phong trào xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ- Người Chiến sỹ” do Đảng uỷ Than Quảng Ninh phát động từ năm 2019. Qua 05 năm, Phong trào đã thực sự có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động hưởng ứng, góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh đẹp, việc làm ý nghĩa của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty. Qua đó đã khích lệ, động viên người lao động tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khơi dậy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ công nhân Vùng mỏ; tạo sự lan tỏa, nhân rộng các gương điển hình, tiêu biểu trong mọi lĩnh vực công tác, tạo nên sức mạnh to lớn để xây dựng Công ty ngày càng phát triển, ổn định và bền vững.

           5 năm qua, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai có hiệu quả việc xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ- Người Chiến sỹ” rộng khắp, với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, trên tất cả các lĩnh vực; đã làm tốt công tác đẩy mạnh việc tuyên truyền, nhất là tuyên truyền bằng hình ảnh các tấm gương tiêu biểu trên trang Website của Công ty, biểu dương, khen thưởng kịp thời tấm gương “Người Thợ mỏ- Người Chiến sỹ” tại các hội nghị sơ, tổng kết của Đảng ủy Công ty, nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy vai trò, tạo hiệu ứng tích cực về tấm gương của đảng viên đã đạt được “Người Thợ mỏ- Người Chiến sỹ” trong Đảng bộ.

          Việc lựa chọn xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sĩ” được các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty và Đảng uỷ bộ phận xây dựng dựa trên các tiêu chí: Chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, nội quy lao động, các quy định của Công ty, của đơn vị, đặc biệt là khi vận hành phương tiện phải tuân thủ tuyệt đối Luật An toàn giao thông (đường thủy, bộ); gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; tập hợp được tập thể người lao động, là vai trò hạt nhân; đạt năng suất cao, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất; giữ gìn phương tiện tốt; tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu; đảm bảo ngày giờ công lao động, thu nhập cao; làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động; phòng chống dịch bệnh; có tinh thần trách nhiệm và phối hợp tốt trong công tác bảo vệ than,…Đồng thời, quan điểm xây dựng phong trào thi đua phải gắn chặt với việc xây dựng điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung cốt lõi đó là: thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất kịp thời, phù hợp với đặc điểm của đơn vị, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ, sự phát triển bền vững của Công ty và của Tập đoàn TKV.

          Cùng với đó, việc biểu dương, khen thưởng, công nhận đạt danh hiệu “Người thợ mỏ - Người Chiến sĩ” hằng tháng được Đảng uỷ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV triển khai đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tế của đơn vị để kịp thời khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục tích cực hăng say thi đua lao động sản xuất, như: Việc trao giấp chứng nhận tại các hội nghị, sinh hoạt chi bộ,...

         Qua 05 triển khai thực hiện Phong trào, đến nay, Đảng bộ Công ty đã có 02 cá nhân được Đảng uỷ Than tuyên dương hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” năm 2022 và năm 2023; 01 cá nhân được Đảng uỷ Than Quảng Ninh lựa chọn, biểu dương điển hình tiêu biểu tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và sơ kết 05 thực hiện Phong trào xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” do Đảng uỷ Than Quảng Ninh dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 5. Đến nay, toàn Đảng bộ Công ty đã xây dựng được 38 gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”. Trong đó số lượng, đối tượng là cán bộ: 14 đồng chí, là những đồng chí trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác như: Công tác kế hoạch đầu tư, kế toán tài chính, hoá dầu, thương mại, công nghệ thông tin, kinh doanh vật tư phụ tùng, công tác sản xuất kinh doanh dầu nhờn Cominlub, công tác xây dựng Đảng; số lượng, đối tượng là nhân viên, công nhân: 24 đồng chí, là những đồng chí trực tiếp phụ trách công tác tiếp thị và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dầu nhờn Cominlub, công tác xây dựng Đảng, thương mại, cơ điện, vận tải, hoá dầu, kinh doanh vật tư phụ tùng, công nghệ thông tin, trực tiếp cấp phát xăng dầu, sửa chữa ô tô, bốc xếp, vận chuyển dầu DO, giao quần áo bảo hộ lao động, ống gió lò. Tiêu biểu là một số hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” như: Đồng chí Hoàng Anh Hoa, nhân viên Phòng Kỹ thuật, An toàn Công ty, đồng chí Quách Thị Chính, Phó Trưởng phòng Thí nghiệm, Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả, đồng chí Khúc Thành Quân, Tổ trưởng Tổ 1 bốc xếp, Phân xưởng Bốc xếp và Cảng, đồng chí Lê Thị Thu Duyên, Trưởng phòng Tổng hợp, Đảng uỷ Công ty,…

          Nhìn lại những thành quả đạt được qua 05 thực hiện Phong trào xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ- Người Chiến sỹ” chúng ta càng khẳng định: Phong trào đã thực sự có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động hưởng ứng, góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh đẹp, việc làm ý nghĩa của cán bộ, đảng viên, người lao động. Qua Phong trào, đã xuất hiện những cá nhân, tổ chức điển hình trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó góp phần nhân rộng các gương điển hình, tiêu biểu trong toàn đơn vị. Điều này xuất phát từ tính hiệu quả và thiết thực của phong trào, từ đó động viên, khích lệ người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, góp phần quan trọng để Công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hằng năm. Tin tưởng rằng, những kết quả đạt được sẽ là tiền đề để Đảng bộ Công ty tiếp tục thực hiện hiệu quả Phong trào xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ- Người Chiến sỹ” trong những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Công ty nói riêng Tập đoàn TKV nói chung ngày càng phát triển, ổn định và bền vững.

                Ngô Dương

Like1

View 826

Facebook chat