Title

Tháng 10, tập trung sản xuất tối đa than chất lượng cao.

Sáng 3/10, Tập đoàn TKV đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 10 năm 2017. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Kế hoạch Tập đoàn, về sản xuất tiêu thụ trong tháng 9/2017, cơ bản các đơn vị triển khai tuân thủ theo kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh tháng và năm Tập đoàn đã ban hành.

Trong tháng, Tập đoàn đã tổ chức được nhiều hội nghị quan trọng. Đó là Hội nghị thu hút thợ lò tại Phân hiệu Hoành Bồ - Trường Cao đẳng TKV, theo đó yêu cầu các Công ty, Trường Cao đẳng TKV và các Ban có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc 5 nhóm giải pháp thu hút người lao động làm việc trong hầm lò đã được ban hành tại Chỉ thị 118/CT-TKV ngày 23/6/2014 của Tập đoàn; Hội nghị triển khai chế tạo giàn mềm dùng trong khai thác hầm lò; Hội nghị triển khai trồng cây xanh bãi thải khu vực đất trống cải thiện môi trường để kết hợp lấy gỗ trụ mỏ và phát triển kinh tế rừng; tổ chức họp về đánh giá thử nghiệm xe Belaz; Hội thảo cơ hội đầu tư vào Tổng công ty Khoáng sản và Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội giới thiệu cơ hội đầu tư vào đơn vị nói trên.

Đánh giá chung trong 9 tháng đầu năm 2017, cán bộ công nhân TKV đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao, việc làm và thu nhập được đảm bảo. Chỉ tiêu doanh thu tăng 8%, lợi nhuận tăng 1.000 tỷ so với cùng kỳ năm 2016. Giá than và một số sản phẩm kim loại (đồng, kẽm, thiếc, phôi thép, alumin…) trên thị trường đã có dấu hiệu phục hồi, lợi nhuận từ khối khoáng sản vượt kế hoạch giao: 290 tỷ/kế hoạch 60 tỷ. Công tác tin học hoá, tự động hoá, áp dụng công nghệ mới được triển khai mạnh mẽ. Cụ thể, Tập đoàn đã tổng kết đánh giá kết quả áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo chống giữ bằng giàn mềm ZRY, triển khai cấp nhiên liệu bằng phương án nhận diện tự động, đưa vào thử nghiệm hệ thống giám sát lưu chuyển dòng than nhằm mục tiêu quản lý và giám sát chặt chẽ tài nguyên.

Trong tháng 10, Tập đoàn đặt ra một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu như: than nguyên khai sản xuất 2,7 triệu tấn, tiêu thụ than 3,04 triệu tấn, bóc đất đá tổng số 13 triệu m3, mét lò tổng số 21.300 mét; sản phẩm alumina 75.000 tấn, tinh quặng đồng 4.000 tấn, đồng tấm 1.000 tấn, kẽm thỏi 900 tấn, tinh quặng sắt 12.000 tấn; sản xuất điện 850 triệu kWh; sản xuất thuốc nổ 5.000 tấn, cung ứng thuốc nổ 8.000 tấn, sản xuất và tiêu thụ amon nitrat 12.500 tấn.

Kết luận tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải nhấn mạnh một số chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong tháng 10 và thời gian tới như: Tập trung sản xuất tối đa than chất lượng cao cho thị trường xuất khẩu để bù đắp sản lượng tiêu thụ giảm do nhu cầu của hộ điện giảm để đảm bảo các đơn vị sản xuất hoàn thành kế hoạch giao và ổn định sản xuất. Tổ chức vận hành 2 nhà máy sản xuất Alumin (Tân Rai, Nhân Cơ) ổn định cả về khối lượng và chất lượng sản phẩm; điều hành tăng sản xuất Alumin tại Nhà máy Nhân Cơ (có thể thực hiện tăng thêm được 100.000 tấn) để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời cần tập trung đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm khoáng sản chính như đồng, kẽm khi giá bán sản phẩm đang cao. Triển khai phương án tái cơ cấu sẽ tập trung tái cơ cấu kỹ thuật và công nghệ, tái cơ cấu về tổ chức và hệ thống quản trị, tái cơ cấu về tài chính và tái cơ cấu về lao động. Tăng cường quản lý tài nguyên, chất lượng sản phẩm...

Về xây dựng cơ chế điều hành năm 2018, Tổng Giám đốc chỉ đạo sẽ theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các công ty con, đơn vị trực thuộc theo mục tiêu đã giao để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nguồn tin: vinacomin.vn

Like0

View 14012

Facebook chat