Thông tin cổ đông

Title

Uỷ Ban kiểm tra Đảng uỷ Than Quảng Ninh và Đảng uỷ TKV giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên tại Công ty Cổ phần Vật tư- TKV

          Thực hiện Kế hoạch của Đảng uỷ Than Quảng Ninh về giám sát thường xuyên việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên. Sáng 24/5, Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ Than Quảng Ninh và Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam làm việc tại Đảng uỷ Công ty Cổ phần Vật tư- TKV. Đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Than Quảng Ninh làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Đảng uỷ Công ty báo cáo kết quả công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Than Quảng Ninh và Đảng ủy TKV,

         Trong việc tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Than Quảng Ninh và Đảng ủy TKV, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo tổ chức triển khai, cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kế hoạch, chương trình, công văn... để tuyên truyền, quán triệt thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên đảm bảo quy định, đạt được kết quả nhất định; đưa nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát quán triệt trong các cuộc họp sơ kết, các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề...đồng thời xây dựng, ban hành các chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, toàn khóa để triển khai thực hiện.

         Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá Đảng uỷ Công ty đã chỉ đạo cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác triển khai, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn… của Đảng ủy Than Quảng Ninh và Đảng ủy TKV đến đảng viên và người lao động bằng nhiều hình thức như Hội nghị cán bộ chủ chốt, sinh hoạt chi bộ định kỳ, qua mạng Portal của Công ty mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực. Bên cạnh đó đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đơn vị cần rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới.

         Hoạt động kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Than Quảng Ninh và Đảng uỷ TKV giúp Đảng uỷ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra giám sát tại đơn vị, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

            Phương Xoa

Like0

View 644

Facebook chat